επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
6212
Βάση 2017
Εισακτέοι
161
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην επιστήμη της ηλεκτρολογίας και άλλες συναφής επιστήμες. Συγκεκριμένα θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ορισμένης δαπάνης (την εκπόνηση μελετών, επιβλέψεων, κατασκευών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.α.) καθώς για τα σχέδια κατασκευών βιομηχανικών αυτοματισμών. Το τμήμα αποτελείται από τρεις τομείς που είναι οι εξής: 1) Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μετρήσεων 2) Ηλεκτρονικής και ΣΑΕ και 3) Ενεργειακών Συστημάτων . 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μπορείς να εργαστείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά μπορείς:
• Να εργαστείς σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις στην εκπόνηση τεχνικών, οικονομικομικών μελετών και μελετών εφαρμογής για ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά και πληροφοριακά συστήματα. Επιπλέον, μπορείς να εργαστείς στην τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.
• Να αναλάβεις την πυροπροστασία κλειστών χώρων, την επισκευή και συντήρηση οχημάτων, ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων και εγκαταστάσεων, τον χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων, την εγκατάσταση καύσης υγρών και αερίων καυσίμων , τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις βιομηχανιών και άλλων μονάδων και τις ψυκτικές εγκαταστάσεις.
• Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητής αντίστοιχων μαθημάτων.
Τέλος, σύμφωνα με το ΤΕΙ Κρήτης το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου έχει τις εξής εξειδικεύσεις:
• Ηλεκτρολόγος στο πεδίο της ηλεκτρικής ενέργειας
• Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων
• Ηλεκτρολόγος βιομηχανίας
• Ηλεκτρολόγος στο πεδίο επικοινωνίας-υπολογιστών
• Ηλεκτρολόγος ηλεκτρονικών προϊόντων και νέων τεχνολογιών αιχμής

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις αλλά από μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και διοίκησης, οικονομίας, νομικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθήματα γενικής υποδομής αποτελούνται από γενικότερα μαθήματα που σχετίζονται με την Ηλεκτρολογία όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, ο εφαρμοσμένος προγραμματισμός κ.α. Τα μαθήματα ειδικής υποδομής αποτελούνται από ειδικότερα μαθήματα όπως η Τεχνολογία υλικών, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, τα συστήματα μετρήσεων κ.α. ενώ τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται από περαιτέρω εξειδικευμένα μαθήματα όπως μικροϋπολογιστές, ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα κ.α. Τέλος τα μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομικών και ανθρωπιστικών σπουδών αποτελούνται από μαθήματα σχετικά με τις νομοθεσίες που σχετίζονται με το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου και άλλα μαθήματα Οικονομίας, Κοινωνιολογίας και Διοίκησης.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθορίζονται από το Β.Δ/γμα 699/71 (Φ.Ε.Κ. 233 τεύχος Α).
• Επιπλέον σύμφωνα με την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) μπορείς να αποκτήσεις αυτοδίκαια από την Διεύθυνση Βιομηχανίας την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτρολόγου υπομηχανικού Β’τάξης ενώ μετά την συμπλήρωση 4 ετών από την κτήση του πτυχίου σου και με την προϋπηρεσία 4 ετών αποκτάς την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α’τάξης
• Οι ειδικότητες και οι κατηγορίες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αναφέρονται αναλυτικά στο Β.Δ. 14/25 Οκτωβρίου 1927.
Επιπροσθέτως έχεις το δικαίωμα να αναλάβεις τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις των αντίστοιχων Φ.Ε.Κ.
• Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για χώρους συγκέντρωσης κοινού και εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις 3/2.12.1980(ΦΕΚ 20Β/19.01.1981 ), 3 α/20.08.1981 (ΦΕΚ 538Β/11.09.1981) και 8/07.08.1977( ΦΕΚ 725Β/19.08.1977)
• Επίβλεψη και εκτέλεση συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μονοσικλετών και μοτοποδηλάτων σύμφωνα με το Ν.1575/03.12.1985 (ΦΕΚ 207 Α/11.12.1985).
• Υποβολή αίτησης εγγραφής στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών με σκοπό τη χορήγηση άδειας για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης σύμφωνα με το Π.Δ. 100/30.10.2010 (ΦΕΚ 177 Α/06.10.2010) και την παράγραφο 23 του άρθρου 42 του Ν.4030/21.11.2011 (ΦΕΚ 249 Α/25.11.2011)
• Άδεια χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων συγκεκριμένης ειδικότητας και ομάδας σύμφωνα με το Π.Δ. 113/17.10.2012 (ΦΕΚ 198 Α/17.10.2012)
• Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας που αφορά την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση κ.α. σύμφωνα με το Π.Δ. 114/17.10.2012 (ΦΕΚ 199 Α/17.10.2012)
• Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης των δραστηριοτήτων του εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ 115/17.10.2012 (ΦΕΚ 200 Α/17.10.2012)
• Άδεια ασκήσεως επαγγελματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εξυπηρέτηση κ
αι έλεγχο ψυκτικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 1/07.01.2013, ΦΕΚ 3Α/08.01.2013
• Τέλος ως απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 17 Τεχνολόγων (Κωδικός: Π.Ε. 1730, Ηλεκτρολόγων και Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής) και μπορείς να εργαστείς στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Ηλεκτρολογίας. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

  • Master in Data Science
  • MSc/P.Grad.Dip. in Computer Science(Interactive Entertainment Technology)
  • MSc Multimedia Telecommunications
  • Financial Technology
  • MSc in Engineering Management
  • MSc in Scientific and Technological Imaging

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

7569
36