Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας θα λάβεις θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση για την πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών προβλημάτων, την εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Θα μάθεις να αντιμετωπίζεις συναισθηματικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς ως κοινωνικός λειτουργός.

Μπορείς να απασχοληθείς:

 1. Στο Δημόσιο Τομέα, σε υπηρεσίες των Υπουργείων, Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης και Παιδείας ως Κοινωνικοί Λειτουργοί. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες επιμέλειας και ιδρύματα ανηλίκων, σωφρονιστικά καταστήματα, νοσηλευτικά ιδρύματα, θεραπευτικές κοινότητες εξαρτημένων ατόμων, σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες, κέντρα κοινοτικής ψυχικής υγιεινής, κέντρα νεότητας, σε τμήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.
 2. Στον Ιδιωτικό Τομέα, σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ανοίξουν δικό τους γραφείο. Οι τομείς που μπορείς να απασχοληθείς είναι: Α) Κοινωνικής Πρόνοιας Β) Υγείας – Ψυχικής Υγείας Γ) Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Δ) Κοινωνικής Ασφάλισης Ε) Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης Στ) Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εγκληματικότητας Η) Κοινοτικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης Θ) Κοινωνικών Υπηρεσιών στις Ένοπλες Δυνάμεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως
 • Για την άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού είναι απαραίτητη η άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Μπορείς να εργαστείς και ως διευθυντής σε βρεφονηπιακό σταθμό σε παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 4. 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις ωστόσο χωρίζει το πρόγραμμά του σε 3 κατευθύνσεις:

 1. Θεωρία, Μεθοδολογία και Δεοντολογία Κοινωνικής εργασίας,
 2. Κοινωνική Πολιτική,
 3. Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών,
 4. Κοινωνιολογικές και Ψυχολογικές θεωρίες,
 5. Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε θεωρητικά και σε εργαστηριακά. Διδάσκονται μαθήματα κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και ειδικότερα η μεθοδολογία της κοινωνικής εργασίας σαν εφαρμοσμένης κοινωνικής επιστήμης. Ιδιαίτερη κατηγορία μαθημάτων αποτελούν τα γνωστικά αντικείμενα Οικονομίας, Νομοθεσίας, Πληροφορικής και Δημόσιας Διοίκησης.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος θα μπορείς να εργαστείς ως κοινωνικός λειτουργός.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/1989 (Φ.Ε.Κ. τ.Α. παρ. 23/6/1-9-1989) και το Π.Δ. 891/1978 (Φ.Ε.Κ. 213/7-12-1978), οι τομείς που μπορείς να απασχοληθείς είναι:

 • Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Υγείας – Ψυχικής Υγείας
 • Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
 • Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης
 • Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εγκληματικότητας
 • Κοινοτικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης
 • Κοινωνικών Υπηρεσιών στις Ένοπλες Δυνάμεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως

Για την άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού είναι απαραίτητη η άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 3518/2006 (Φ.Ε.Κ. 272/2006, τ.Α’) μπορείς να εργαστείς και ως διευθυντής σε βρεφονηπιακό σταθμό σε παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 4.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • MA Social Work,
 • MA Advanced Social Work

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ Κρήτης)

2947
18