επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13710
Βάση 2022
Εισακτέοι
80
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Κοινωνιολογίας Ε.Κ.Π.Α θα ασχοληθείς με τις κοινωνικές επιστήμες, θα εξοικειωθείς με μεθόδους και τεχνικές των κοινωνιολογικών ερευνών και θα μάθεις να αναλύεις και να ερμηνεύεις τα διάφορα κοινωνικά φαινόμενα και προβλήματα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μπορείς να εργαστείς στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητής κοινωνιολογίας αλλά και συναφών μαθημάτων. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία. Επίσης, σε υπηρεσίες Υπουργείων, σε κέντρα ερευνών και μελετών κ.ά. Μπορείς να εργαστείς σε Εταιρείες Ερευνών, Βιομηχανίες, μεγάλες Επιχειρήσεις, Ιδιωτικά Ινστιτούτα, στις Κεντρικές Δημόσιες Υπηρεσίες, στις Περιφέρειες και στις Νομαρχίες, στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, στα σωφρονιστικά ιδρύματα κ.ά. Επίσης, μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα της Κοινωνιολογίας δηλαδή να εργαστείς ως: ως ειδικός σε θέματα κοινωνικών πολιτικών, ως σύμβουλος (consultant) σε κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικούς και αθλητικούς οργανισμούς, μέσα επικοινωνίας, ως στέλεχος εκπαιδευτικών οργανισμών, ως υπεύθυνος – σχεδιαστής έρευνας, αξιολογητής έρευνας- για μεγάλα ερευνητικά προγράμματα που συνδέονται με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την ανάπτυξη της περιφέρειας και ιδιαίτερα της νησιωτικής Ελλάδας, ως ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στις κρατικές υπηρεσίες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα στο χώρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τέλος, σύμφωνα με το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011), οι Κοινωνιολόγοι μπορούν να στελεχώνουν τις παρακάτω υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας: 1. Διεύθυνση Εξαρτήσεων 2. Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών 3. Τμήμα Αντιμετώπισης Καπνίσματος και Αλκοολισμού 4. Τμήμα Ψυχικών Εξαρτήσεων Εξειδικευμένης Αντιμετώπισης 5. Τμήμα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο.

 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Στο πρώτο έτος σπουδών το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Κοινωνιολογίας είναι κοινό για όλους τους φοιτητές/τριες και περιλαμβάνει αποκλειστικά υποχρεωτικά μαθήματα. Στο δεύτερο έτος σπουδών εισάγονται τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία εντάσσονται σε οκτώ (8) θεματικές ενότητες με βάση την συνάφεια του αντικειμένου τους. Τα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται στο τελευταίο έτος σπουδών από άλλα Τμήματα της Σχολής ΟΠΕ ή από άλλες Σχολές του ΕΚΠΑ.

Για τη λήψη πτυχίου οι φοιτητές/τριες πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε είκοσι τέσσερα (24) υποχρεωτικά μαθήματα. Επίσης πρέπει να εξεταστούν σε δεκατρία (13) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, τουλάχιστον τρία (3)μαθήματα οπωσδήποτε από την ίδια θεματική ενότητα. Τα υπόλοιπα μαθήματα μέχρι της συμπλήρωσης του αριθμού δεκατρία (13) θα επιλέγονται από οποιαδήποτε θεματική ενότητα επιθυμούν οι φοιτητές /τριες.

Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής οκτώ: 1) Οικονομία και Κοινωνία 2) Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία 3) Πολιτική και Κοινωνία 4) Δίκαιο και Κοινωνία 5) Πολιτισμός 6) Κοινωνική Αναπαραγωγή 7) Φύλλο, Σώμα, Σεξουαλικότητα 8) Κοινωνική Ανθρωπολογία.

 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 10 Κοινωνιολόγων, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως καθηγητής Κοινωνιολογίας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ως Κοινωνιολόγος.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν: 1)Εγκληματολογία, 2)Κοινωνιολογία, 3)Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες, 4)Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της.

 

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1