Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών – Κατεύθυνση Σλαβικών Σπουδών

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα αναπτύξεις τις επικοινωνιακές σου δεξιότητες, ώστε να είσαι ενεργός στο σύγχρονο κόσμο και τη διεθνή αγορά εργασίας. Θα μελετήσεις την εφαρμογή των θεωριών περί γλώσσας και περί εκμάθησης της γλώσσας για την επίτευξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών σκοπών. Θα ασχοληθείς με τη μελέτη και την έρευνα της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας και του πολιτισμού των σλαβικών λαών. Τέλος, θα σε βοηθήσει να αναπτύξεις την κοινωνική και της ευρύτερη πολιτιστική συνείδηση σου. 

Η εισαγωγική κατεύθυνση Σλαβικών σπουδών ιδρύθηκε με το Π.Δ 78/04-08-2016 με το οποίο μετονομάστηκε το τμήμα Σλαβικών Σπουδών σε τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών. Σύμφωνα με το Π.Δ. ιδρύθηκαν στο τμήμα οι ακόλουθες εισαγωγικές κατευθύνσεις: α. Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και β. Σλαβικών Σπουδών ενώ η παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.δ. 136/2007 αντικαταστάθηκε ως εξής: «4. Το Τμήμα απονέμει ενιαίο πτυχίο και τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικό δίπλωμα σε μία από τις εξής δυο κατευθύνσεις: α) Κατεύθυνση Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και β) Κατεύθυνση Σλαβικών Σπουδών οι οποίες θα αναγράφονται αντιστοίχως ρητώς στο πτυχίο και τους τίτλους σπουδών που χορηγεί το Τμήμα στους αποφοίτους του».

Η εισαγωγική κατεύθυνση Σλαβικών Σπουδών  ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2007 με το  Π.Δ 136/31-7-2007 ενώ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 δεν θα δεχθεί εισακτέους και άρα δεν θα βρίσκεται στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς ως:

  • μεταφραστής, διερμηνέας και γλωσσικός τεχνολόγος
  • εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία ρώσικης γλώσσας
  • σύμβουλος επιχειρήσεων ή Δημόσιων Οργανισμών (στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης κ.α.)
  • ειδικός συνεργάτης σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά Τμήματα κ.α.
  • μορφωτικός και οικονομικός ακόλουθος στο Διπλωματικό Σώμα 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Τα μαθήματα αφορούν τη Γλώσσα, τη Λογοτεχνία, την Ιστορία και τον Πολιτισμό των Σλαβικών λαών. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις : Ανατολικών, Δυτικών και Νότιων Σλαβικών Σπουδών. Το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα είναι ενιαίο και για τις τρεις κατευθύνσεις (δηλώνεται η κατεύθυνση) και έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα. 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Το τμήμα δεν έχει κατοχυρώσει ακόμη επαγγελματικά δικαιώματα και αυτά εξαρτώνται από τον χώρο στον οποίο θα επιλέξεις να απασχοληθείς (π.χ. επιχειρήσεις, φροντιστήρια κ.α.) . 

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα δεν διαθέτει μεταπτυχιακά. Μπορείς να παρακολουθήσεις μεταπτυχιακά σε άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως οικονομικά, λογιστική, ιστορία, κοινωνιολογία, εκπαίδευση κ.α. Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

  • Master in Political Marketing
  • Master in Global Politics and Communication

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

247
2