Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 120
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13420
Βάση 2022
Εισακτέοι
32
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ θα  καταρτιστείς ως επιστήμονας στα αντικείμενα της Φιλοσοφίας και της Παιδαγωγικής και θα μπορείς να διδάξεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση και δεν χρειάζεσαι παιδαγωγική επάρκεια για να συμμετάσχεις στις εξετάσεις του ΥΠΕΠΘ για διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση. Δεν μπορείς να απαιτήσεις να αναλάβεις τη διδασκαλία μαθημάτων αποκλειστικά της ειδικότητάς τους (Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός), εφόσον αυτό δεν έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά. 

Μπορείς να εργαστείς σε:

 • φροντιστήρια
 • Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπ. Παιδείας
 • Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής
 • Θεραπευτικές Κοινότητες Απεξάρτησης Τοξικοεξαρτημένων ατόμων
 • ερευνητικά Κέντρα ως ερευνητής κοινωνικός ψυχολόγος
 • Γραφεία πολιτικών δημοσκοπήσεων, διαφήμισης, marketing,
 • σχολεία,
 • οικοτροφεία
 • προγράμματα αλφαβητισμού
 • κοινωνικής ένταξης ή επανένταξης

Ως κοινωνικός ψυχολόγος σε:

 • ιδρύματα προστασίας της ψυχικής υγείας του παιδιού
 • ερευνητικά κέντρα
 • ψυχιατρικές κλινικές
 • κέντρα αποκατάστασης αναπήρων
 • θεραπευτικές κοινότητες
 • σχολεία
 • οικοτροφεία

Ως ελεύθερος επαγγελματίας:

 • σε δικό σου γραφείο,
 • ως σύμβουλος Αλκοολικών και Τοξικοεξαρτημένων,
 • ειδικός σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Συμβουλευτικής.

 

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση αυτή ασχολείται με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Φιλοσοφία
 • Γνωσιολογία
 • Αρχαία Φιλοσοφία
 • Μεσαιωνική Φιλοσοφία
 • Ιστορία Νεότερης Ευρωπαϊκής Φιλοσοφίας
 • Φιλοσοφία ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων
 • Βυζαντινή Φιλοσοφία
 • Φιλοσοφία Αναγέννησης
 • Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία
 • Σύγχρονη Φιλοσοφία
 • Αναλυτική Φιλοσοφία
 • Νεοελληνική Φιλοσοφία
 • Ηθική Φιλοσοφία
 • Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική
 • Αισθητική
 • Πολιτική Φιλοσοφία
 • Φιλοσοφικά κείμενα
 • Κείμενα αρχαίας φιλοσοφίας

Η κατεύθυνση αυτή ασχολείται με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
 • Ιστορία της Εκπαίδευσης
 • Σχολική Παιδαγωγική
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • Ειδική ∆ιδακτική
 • ∆ιδακτική της Ιστορίας
 • Ειδική Αγωγή
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
 • Θεωρία της Λογοτεχνίας και ∆ιδακτική Πράξη
 • Μεθοδολογία της ∆ιδασκαλίας της Ελληνικής ως Μητρικής
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Μεθοδολογία της ∆ιδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
 • Οργάνωση και ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης
 • Ψυχολογία
 • Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ υπάγεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 02 Φιλολόγων, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως φιλόλογος στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  Δεν μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα του ψυχολόγου, ακόμα και αν έχεις επιλέξει την κατεύθυνση της ψυχολογίας. Επίσης, δεν έχεις το δικαίωμα να διοριστείς ως δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ακόμα και αν έχεις επιλέξει την κατεύθυνση της παιδαγωγικής. 

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου παρέχει μεταπτυχιακά με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: Ιστορία της Φιλοσοφίας, Συστηματική Φιλοσοφία, Σχολική Παιδαγωγική. Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι: 1. PhD in Education, 2. Bachelor in Social Pedagogy, 3. PhD – Pedagogy, 4. Bachelor in Childhood Pedagogy

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4