Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 248
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12412
Βάση 2017
Εισακτέοι
135
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με εισαγωγική κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών θα ασχοληθείς με την εφαρμογή μαθηματικών στις επιστήμες όπως για παράδειγμα στην φυσική, στη βιολογία, στην ιατρική και στα χρηματοοικονομικά. Θα έχεις τη δυνατότητα να εμβαθύνεις τις γνώσεις σου στην Μαθηματική Επιστήμη και θα εφοδιαστείς κατάλληλα για να καλύψεις εργασιακές ανάγκες της κοινωνίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος θα μπορείς να εργαστείς:

 • Ως Μαθηματικός
 • Ως Αναλογιστής
 • στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Στη διδασκαλία και την ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους των Μαθηματικών και των εφαρμογών τους
 • Στη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, στην εξαγωγή συμπερασμάτων και διατύπωση προβλέψεων κα εκτιμήσεων.
 • Στη στελέχωση τμημάτων έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανιών, εταιρειών και τραπεζών
 • Ως σύμβουλος επιχειρήσεων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα, στην ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων, στην ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών εργαλείων, στην αξιοποίηση στοχαστικών μοντέλων για τη μελέτη προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων και οργάνωση της παραγωγής. 
 • Στην εισαγωγή σύγχρονων εφαρμογών των Μαθηματικών σε όργανα, στον ευρύτερο Τομέα της Υγείας, 
 • Στη μελέτη της δομής και των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων ευρέος φάσματος υλικών
 • Μπορείς να συμμετέχεις σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για πρόσληψη διπλώματος για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Θα μπορείς να απασχοληθείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως στέλεχος οργανισμών και ως αναλογιστής

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών χωρίζει τα μαθήματα του σε υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα κορμού, προχωρημένα, άλλων επιστημών, ελεύθερης επιλογής μαθηματικού περιεχομένου και ελεύθερης επιλογής.

Ενδεικτικά μερικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών:

 • Εισαγωγή στους υπολογιστές
 • Γλώσσα προγραμματισμού
 • Απειροστικός λογισμός
 • Άλγεβρα
 • Γεωμετρία
 • Διαφορικές εξισώσεις
 • Πιθανότητες
 • Αριθμητική ανάλυση
 • Φυσική.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στο κλάδο Π.Ε. 03 Μαθηματικών δηλαδή μπορείς να ασχοληθείς με την εφαρμογή των μαθηματικών στην εκπαίδευση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στο Π.Ε. 106, τ.1, αρ φύλλου 144, 13-09-2009, όπου κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά σου δικαιώματα.

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

 • Μαθηματικά και Εφαρμογές
 • Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master of Science in Applied Mathematics (M.S.)
 • Msc in Industrial and Applied Mathematics
 • Master in Applied Mathematics and Stochastics

Πανεπιστήμιο Κρήτης

545
4