Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ΔΥΤ.ΜΑΚ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 1547
επιστημονικό πεδίο
2ο, 4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
7740
Βάση 2022
Εισακτέοι
58
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, με έδρα τα Γρεβενά, ιδρύθηκε με τον νόμο 4610/ 7-5- 2019 και εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στο τμήμα θα εξειδικευτείς στις δύο κατευθύνσεις, Στατιστικής και Ασφαλιστικής, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα που διέπουν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος είναι υπερσύγχρονες ώστε να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των φοιτητών που φοιτούν στο τμήμα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης:

• Μπορούν να απασχοληθούν ως στατιστικοί σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών (δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς, ιατρικά κέντρα κ.λ.π.).

• Μπορούν να απασχοληθούν ως αναλογιστές, αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

• Μπορούν να διοριστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, Τράπεζες, στη Στατιστική Υπηρεσία και άλλους φορείς με αντικείμενο τη Στατιστική, όπως το ΚΕΠΕ, ΕΚΚΕ κτλ

• Μπορούν να διδάξουν στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν στο ανάλογο τμήμα της ΣΕΛΕΤΕ.

• Στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να απασχοληθούν σε ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και οικονομικές μονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητές, οικονομικοί σύμβουλοι κτλ..

• Μπορούν να εφαρμόζουν αρχές και μεθόδους κοστολόγησης και αποτίμησης, όπως και χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδύσεων.

• Είναι σε θέση να εκπονούν χρηματοδοτικές αναλύσεις, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα.

• Είναι γνώστες των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη.

• Γίνονται δεκτοί στο Οικονομικό Επιμελητήριο και ως εκ τούτου μπορούν να ακολουθήσουν όλα τα οικονομολογικά επαγγέλματα, ακόμη και του Λογιστή.

 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Η δομή του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ΔΥΤ.ΜΑΚ  διακρίνεται από την κατανομή των μαθημάτων στα έτη σπουδών και από το διαχωρισμό τους σε υποχρεωτικά και επιλογής. Έχει δύο κατευθύνσεις, Στατιστικής και Ασφαλιστικής, αλλά το πτυχίο απονέμει ενιαίο τίτλο σπουδών. Μερικά από τα μαθήματα που θα διδαχτείς είναι: Πιθανότητες, Στατιστική, Μαθηματικά, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Τραπεζική Λογιστική και Λογιστική Ασφαλιστικών Οργανισμών, Μικροοικονομική Θεωρία, Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα και εφαρμογές στη Διδακτική της Στατιστικής, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αρχές Πληροφορικής, κα.

Σύμφωνα με τον Οδηγό σπουδών του τμήματος η έμφαση στα εργαστηριακά μαθήματα και στις ασκήσεις πράξης αποτελεί ουσιαστικό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών άλλων σχολών.

 

 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης θα εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο και ως εκ τούτου μπορείς να ακολουθήσεις όλα τα οικονομολογικά επαγγέλματα, ακόμη και του Λογιστή. 

Eπίσης, θα αποκτήσεις την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια για να απασχοληθείς στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Οικονομολόγος. 

 

 

Μεταπτυχιακά

Στο τμήμα δεν λειτουργούν ακόμη κάποια μεταπτυχιακά προγράμματα. 

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2454
20