Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ιωαννίνων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 1250
επιστημονικό πεδίο
2ο, 4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9039
Βάση 2022
Εισακτέοι
77
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ιωαννίνων θα αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με τις αρχές εργασίας στους τομείς των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, των δικτύων, των υπηρεσιών και των εφαρμογών, θα διδαχθείς τις θεμελιώδεις αρχές της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και τις βασικές αρχές των οικονομικών και διοικητικών παραμέτρων της υλοποίησης έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Βασικό στόχο του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη έντονης ερευνητικής δραστηριότητας σε διάφορες περιοχές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα για την προσέλκυση εξωτερικών πόρων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως πτυχιούχος του τμήματος μπορείς να εργασθείς στον τομέα της πληροφορικής , του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών,  τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας. Επίσης, μπορείς να εργασθείς στον τομέα της έρευνας σε ιδιωτικά και δημόσια ερευνητικά κέντρα, αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος  δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Υπάρχουν μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής μέσω των οποίων τα δύο πρώτα χρόνια θα λάβεις τις εισαγωγικές έννοιες του Προγραμματισμού, της Πληροφορικής και της Τηλεπικοινωνίας καθώς και του κλάδου των Μαθηματικών, ενώ τα δύο τελευταία έτη σπουδών αποτελούνται από μαθήματα μεγαλύτερης εξειδίκευσης στους τομείς της Πληροφορικής και της Τηλεπικοινωνίας.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ιωαννίνων μπορείς να εργασθείς στον τομέα της πληροφορικής, του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών , επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας. Επίσης, μπορείς να εργασθείς στον τομέα της έρευνας σε ιδιωτικά και δημόσια ερευνητικά κέντρα, αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου που μπορείς να επιλέξεις είναι τα εξής:

-Στην Επιστήμη Δεδομένων,

-Στις Σύγχρονες Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες 

– Στα Προηγμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα στην Επιστήμη και την Τεχνολογία Υπολογιστών

-Επίσης, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, που απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.): στη Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές.

– Άλλα μεταπτυχιακά που μπορεί ενδεικτικά να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: – Θεωρητική Πληροφορική – Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων – Δικτύωση Υπολογιστών – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες – Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό. 

Δια Βίου Μάθησηη

Τα μεταπτυχιακά του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου που μπορείς να επιλέξεις τα οποία απονέμουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι τα εξής: -Στην επιστήμη της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, , στα Προηγμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα στην Επιστήμη και την Τεχνολογία Υπολογιστών -Επίσης, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, που απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.): στη Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές -ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 λειτουργεί σε συνεργασία με το τμήμα Οικονομικών επιστημών το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Υπολογιστικά χρηματοοικονομικά (computational finance). Άλλα μεταπτυχιακά που μπορεί ενδεικτικά να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: – Θεωρητική Πληροφορική – Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων – Δικτύωση Υπολογιστών – Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες – Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό. 

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

704
17