Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π

Κωδικός Μηχανογραφικού: 229
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17860
Βάση 2022
Εισακτέοι
83
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών μέσων, την τεχνολογία θαλασσών, τη μελέτη μηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη ναυτιλιακή οικονομία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός. Μπορείς να απασχοληθείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα:

  • σε υπηρεσίες των Υπουργείων Εμπ. Ναυτιλίας, Εθνικής Άμυνας (Πολεμικό Ναυτικό), Μεταφορών,
  • σε οργανισμούς λιμένων και ναυπηγεία στον Ελληνικό Νηογνώμονα,
  • σε ερευνητικά ινστιτούτα,
  • σε τράπεζες, σε ασφαλιστικές εταιρείες,
  • ως σύμβουλοι ή εμπειρογνώμονες σε ναυτιλιακά γραφεία,
  • ως μελετητές, ως επιβλέποντες, ή ως πραγματογνώμονες σε ναυπηγικά γραφεία και ναυτιλιακές επιχειρήσεις,
  • ως μηχανικοί πλοίων, αρχιμηχανικοί, επιβλέποντες νέων κατασκευών ή επισκευών,
  • ως νηογνώμονες σε μηχανολογικά γραφεία,
  • ως μελετητές επιβλέποντες,
  • ως καθηγητές, ακολουθώντας ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ως πτυχιούχος έχεις το δικαίωμα να υπογράφεις μελέτες κατασκευής πλωτών έργων, ορισμένου μεγέθους και χωρητικότητας, εγκαταστάσεις ναυπηγείων και ναυπηγικές εργασίες. Αν θελήσεις να ασχοληθείς με μελέτες ή εργοληψίες, θα πρέπει να αποκτήσεις μελετητικό & εργολαβικό πτυχίο, όπως όλοι οι μηχανικοί.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών διακρίνει τα μαθήματα του σε υποχρεωτικά, σε επιλεγόμενα και σε προπτυχιακής ειδίκευσης. Επίσης, τα ομαδοποιεί σε 4 τομείς ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, το οποίο μελετούν.

Οι τομείς είναι:

– Τομέας Μελέτης Πλοίου & Θαλάσσιων Μεταφορών, με γνωστικό αντικείμενο: Μελέτη, σχεδίαση και βελτιστοποίηση πλοίων συμβατικής και νέας τεχνολογίας, Μελέτη και σχεδίαση πλοίων με Η/Υ (CASD), Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη μελέτη πλοίου, Εφαρμογές γεωμετρικής σχεδίασης με Η/Υ (CAGD), Κανονισμοί ευστάθειας και ασφάλειας πλοίου κ.α.

– Τομέας Ναυτικής & Θαλάσσιας Υδροδυναμικής με γνωστικό αντικείμενο: Ροές με ελεύθερη επιφάνεια, ανωστικές ροές, συνεκτικές ροές, ροές με σπηλαίωση, υπολογιστική ρευστομηχανική, Υδροστατική και ευστάθεια επιπλεόντων σωμάτων, Αντίσταση και πρόωση πλοίου. Υδροδυναμική ανάλυση και σχεδίαση πλοίων ειδικού τύπου και συστημάτων πρόωσης κ.α.

– Τομέας Ναυτικής Μηχανολογίας με γνωστικό αντικείμενο: Μηχανήματα σκάφους, Δίκτυα Σωληνώσεων, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, θερμικές και Ψυκτικές εγκαταστάσεις, Μηχανές προώσεως, Συνεργασία Μηχανής- Έλικας, Σχεδίαση και λειτουργία Ναυτικών Κινητήρων DIESEL, Νέα συστήματα προώσεως, Έλεγχος ρυπάνσεως κ.α.

– Τομέας Θαλάσσιων Κατασκευών με γνωστικό αντικείμενο Περιγραφή συνθηκών περιβάλλοντος, Προσδιορισμός φορτίσεων, Στατική και δυναμική απόκριση θαλάσσιων κατασκευών, Κατασκευαστικός σχεδιασμός, Υδροελαστικότητα, Μελέτη, σχεδίαση και βελτιστοποίηση πλωτών κατασκευών και συστημάτων αγκύρωσης, Εύκαμπτοι αγωγοί κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π εντάσσεσαι στον κλάδο στον Κλάδο Π.Ε. 12.04 Μηχανολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – Ναυπηγών. (Π.Ε. 12.07, Ναυπηγών). Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ορίζονται από τον Ν. 6422/1934 (Φ.Ε.Κ. 412Α). Μετά τη λήψη του πτυχίου αποκτάς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) έπειτα από εξετάσεις.

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή σου προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη. 

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

– MSc/PgDip in Marine Engineering

– Master of Science in Ocean Engineering

– Master Course in Coastal and Marine Engineering and Management.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

384
2