επιστημονικό πεδίο
1ο, 5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11397
Βάση 2017
Εισακτέοι
126
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα ασχοληθείς με την καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά, την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και πολιτισμικής διαχείρισης και την κατάρτιση επιστημόνων ειδικευμένων στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, παραγωγής, διάδοσης και διαχείρισης πολιτισμικών προϊόντων και δράσεων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορείς να απασχοληθείς στην σχεδίαση και στην ανάπτυξη λογισμικού, εφαρμογών πολυμέσων και ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων, για την παραγωγή, προβολή, διαχείριση και εκπαιδευτική αξιοποίηση της πολιτιστικής πληροφορίας.  Γενικά, έχεις τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασχοληθείς με τη μουσειολογία, την εκπαιδευτική τεχνολογία, τις ψηφιακές οπτικοακουστικές τέχνες και την πολιτιστική αναπαράσταση με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Μπορείς να εργαστείς, είτε στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα, και σε συνεργασία με άλλους ή αυτοδύναμα.  Συγκεκριμένα, μπορείς να εργαστείς σε:

 •  Επιχειρήσεις παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στον πολιτισμό (ψηφιακές εφαρμογές, παρουσιάσεις στο διαδίκτυο, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων),
 • Εταιρείες διαχείρισης  μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
 • Ιδιωτικές βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης
 • Ιδιωτικά μουσεία και πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, ηλεκτρονικοί οδηγοί)
 • Εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό τύπο
 • Διαφημιστικές εταιρίες
 • Εταιρείες ή σταθμούς παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας και ήχου ως μοντέρ ή σκηνοθέτες.
 • Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα Προσόντα διορισμού Κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής
 • Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη πολιτισμικών και πολιτιστικών δρωμένων
 • Δημόσιες βιβλιοθήκες και Κέντρα αρχειοθέτησης και Τεκμηρίωσης
 • Μουσεία και Πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεματική)
 • Φορείς που ασχολούνται με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων, όπως ΟΤΑ και υπηρεσίες της Περιφέρειας
 • Θεσμικές υπηρεσίες και διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με θέματα πολιτισμικής διαχείρισης

 

 

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και υποχρεωτικά μαθήματα κατ’ επιλογή. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών είναι:

 • οι βασικές αρχές θεωρίας πολιτισμού και επικοινωνίας για την κατανόηση,
 • διαχείριση και μετάδοση πολιτιστικής πληροφορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • οι θεωρίες της επικοινωνίας και των ψηφιακών μέσων για την υλοποίηση οπτικοακουστικών έργων
 • η μουσειολογία και η μουσειοπαιδαγωγική για την υλοποίηση εφαρμογών για μουσεία και παρόμοιους πολιτιστικούς οργανισμούς
 • οι γνώσεις για τα μοντέλα μάθησης για τη σχεδίαση
 • υλοποίηση και αξιολόγηση σεναρίων και ψηφιακών εφαρμογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας
 • ο προγραμματισμός εφαρμογών
 • ο σχεδιασμός βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων
 • μέθοδοι και εργαλεία ανάπτυξης διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών
 • διαδικτυακών τόπων
 • ψηφιακών παιχνιδιών, 2D και 3D γραφικών 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 19, Πληροφορικής , δηλαδή χαρακτηρίζεσαι ως Πολιτισμικός Πληροφορικός και μπορείς να εργαστείς ως καθηγητής Πληροφορικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του τμήματος δεν έχουν ακόμα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Πολιτισμική Πληροφορική
 • Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

860
8