Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 368
επιστημονικό πεδίο
1ο, 5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11489
Βάση 2017
Εισακτέοι
126
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα γνωρίσεις την πολιτισμική κληρονομιά και τον τρόπο ανάδειξης, προβολής και αξιοποίησής της. Θα μάθεις για τον πολιτισμικό πλούτο της χώρας και πως μπορείς να ασχοληθείς επιστημονικά και επαγγελματικά με αυτόν , καθώς και με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις το δικαίωμα να εργαστείς σε

 • δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • υπουργεία και οργανισμούς του δημοσίου
 • οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • μουσεία
 • πινακοθήκες
 • εκθέσεις τέχνης και πολιτισμικούς οργανισμούς
 • φορείς και επιχειρήσεις
 • εταιρείες παραγωγής πολυμέσων
 • εθνικούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς
 • βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης
 • φορείς προαγωγής έρευνας
 • φορείς παραγωγής στελεχών έρευνας σε τομείς πολιτισμού κλπ.

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στη κατεύθυνση Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων θα παρακολουθήσεις μαθήματα όπως:

 • αρχαιολογία
 • ευρωπαϊκή και αρχαία ιστορία
 • ιστορία της πόλης και πολεοδομία
 • θέματα λαϊκού πολιτισμού
 • μεταβυζαντινός πολιτισμός
 • μουσεία κλπ.

Στη κατεύθυνση Πολιτισμικής Πληροφορικής θα παρακολουθήσεις μαθήματα όπως:

 • πληροφοριακά συστήματα
 • αλγοριθμικά θέματα δικτύων
 • τεχνολογίες διαδικτύου
 • ειδικά θέματα σε κινητά και ασύρματα δίκτυα
 • ψηφιακή επεξεργασία περιεχομένου κλπ.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το τμήμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που θα επιλέξεις. Στη συνέχεια, η κατεύθυνση σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τα υπόλοιπα μαθήματα σπουδών. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου προβλέπονται από: ΦΕΚ 138/22-7-2004

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά ένα απο τα μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι το “Δικτυακές πόλεις και αναπαραστάσεις”.

Πανεπιστήμιο Πατρών

570
5