Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 186
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12374
Βάση 2017
Εισακτέοι
135
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα ασχοληθείς με τη γλώσσα, τη γλωσσολογία, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των Παρευξείνιων Χωρών, ειδικά των ελληνικής καταγωγής. Θα αποκτήσεις γνώσεις πάνω στη διδακτική, στην έρευνα, στη μελέτη, στη λογοτεχνία, στον πολιτισμό των λαών όπως Ελλήνων, Ρώσων, Τούρκων κλπ.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως:

 • καθηγητής ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • μεταφραστής/διερμηνέας
 • στέλεχος σε κρατικές ελληνικές υπηρεσίες, προξενικά γραφεία και ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • ελεύθερος επαγγελματίας
 • εμπειρογνώμων
 • σύμβουλος διπλωματικών αποστολών
 • ειδικός επιστήμονας σε ερευνητικά ιδρύματα.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις  ωστόσο διαθέτει μαθήματα που αφορούν τρεις διαφορετικούς τομείς:

 1. τομέας γλώσσας και φιλολογίας
 2. τομέας ιστορίας και πολιτισμού
 3. τομέας κοινωνικών επιστημών.

Τα βασικά γνωστικά αντικείμενα που θα αναλυθούν μέσω τον μαθημάτων είναι:

 • γλωσσικά
 • γλωσσολογικά και φιλολογικά θέματα των παρευξείνιων λαών
 • η ιστορία και ο πολιτισμός των παρευξείνιων λαών
 • κοινωνιολογία
 • οικονομία και δημόσιες και διεθνείς σχέσεις αυτών των χωρών.

Επίσης, το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε Α’ και Β’ κύκλο. Στον Α’ κύκλο σπουδών θα παρακολουθήσεις πιο γενικά μαθήματα και στον Β’ κύκλο σπουδών πιο ειδικευμένα μαθήματα ανάλογα με τη γλώσσα που θα επιλέξεις(βουλγάρικη, ρουμάνικη, ρώσικη, τούρκικη).

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου προβλέπονται από: ΦΕΚ Τεύχος Α 95/22-06-2009.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά ένα απο τα μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι Μεταπτυχιακές σπουδές στον Παρευξείνιο χώρο.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

956
9