Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Κωδικός Μηχανογραφικού: 318
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12543
Βάση 2017
Εισακτέοι
198
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις ειδικότητα σε στατιστικά ή ασφαλιστικά θέματα, με παράλληλη απόκτηση σχετικών γνώσεων εφαρμοσμένης πληροφορικής .Σκοπός του Τμήματος είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και της Ασφαλιστικής Επιστήμης.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να έχεις τη δυνατότητα να εργασθείς ως στατιστικός ή αναλυτής σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών, ως αναλογιστής , αναλυτής και εκτιμητής κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ως ελεύθεροι επαγγελματίες για παροχή οικονομικών, ασφαλιστικών υπηρεσιών ή ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ μπορείς επίσης να επιλέξεις είτε τον ιδιωτικό είτε τον δημόσιο τομέα.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών δεν διακρίνονται σε κατευθύνσεις , κατατάσσονται ωστόσο σε τρεις κατηγορίες: υποχρεωτικά , επιλογής, και ελεύθερης επιλογής. Οι βασικοί τομείς παρακολούθησης είναι οι εξής:

 • Πιθανότητες – Στατιστική,
 • Αναλογιστική Επιστήμη,
 • Ασφαλιστική Επιστήμη,
 • Οικονομική – Χρηματοοικονομική Επιστήμη,
 • Μαθηματικά – Πληροφορική,
 • Δημογραφία και Γενικό.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος έχεις το δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος οπότε για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες:

 • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”.
 • Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ09 Οικονομολόγου σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/04.09.2009)

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης λειτουργεί δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Συγκεκριμένα, το τμήμα προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) :

 1. στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική» (από το Ακαδημαϊκό Έτος 2001-2002) με κατευθύνσεις: (α) Στατιστικές μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά (β) Στατιστικές Μέθοδοι στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό (γ) Βιοστατιστική (δ) Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (ε) Κοινωνική Στατιστική
 2. στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Kινδύνου».

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1209
13