επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13511
Βάση 2017
Εισακτέοι
103
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Στατιστικής θα έχεις τη δυνατότητα vα καταννοείσεις τις βασικές αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων, καθώς και τη μαθηματική θεμελίωση της στατιστικής επιστήμης και τη στατιστική σκέψη και συμπερασματολογία, θα εξοικειωθείς με το να σχεδιάζεις, να συγκεντρώνεις και να αναλύεις στατιστικά δεδομένα καθώς και να εξάγεις συμπεράσματα από αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τους τυχόν περιορισμούς που υπάρχουν σε καθένα από τα βήματα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και τέλος να αναλύεις δεδομένα με τη χρήση στατιστικών πακέτων και άλλων υπολογιστικών εργαλείων. Στόχος του είναι να επιτελεί υψηλής ποιότητας έρευνα στη Στατιστική και τις Πιθανότητες.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να έχεις τη δυνατότητα να εργασθείς σε ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία, στην φαρμακοβιομηχανία, ως στατιστικός ή αναλυτής σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών, ως αναλογιστής , αναλυτής και εκτιμητής κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ως ελεύθεροι επαγγελματίες για παροχή οικονομικών, ασφαλιστικών υπηρεσιών ή ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενώ μπορείς επίσης να επιλέξεις είτε τον ιδιωτικό είτε τον δημόσιο τομέα.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν διακρίνεται σε κατευθύνσεις, ωστόσο χωρίζεται σε 2 βασικές κατηγορίες:  

 1. 14 υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος ώστε να διδαχθούν τις βασικές αρχές της επιστήμης της Στατιστικής και                                                                                                                          
 2. μαθήματα επιλογής τα οποία διακρίνονται σε μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Στατιστικής και μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Ιδρύματος.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος έχεις το δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος οπότε για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες:

 • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”.
 • Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ09 Οικονομολόγου σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/04.09.2009).

Μεταπτυχιακά

Κάποια από τα μεταπτυχιακά που μπορείς να επιλέξεις μετά την περάτωση των σπουδών σου είναι τα παρακάτω:

 1. Στην εφαρμοσμένη στατιστική
 2. Εφαρμοσμένη στατιστική και λήψη αποφάσεων
 3. Στατιστική και επιχειρησιακή έρευνα
 4. Στη μαθηματική στατιστική.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1135
11