Θεολογίας – Μουσουλμανικών Σπουδών Α.Π.Θ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 780
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9775
Βάση 2022
Εισακτέοι
4
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Θεολογίας – Μουσουλμανικών Σπουδών Α.Π.Θ θα γνωρίσεις σε βάθος τον μουσουλμανισμό και θα έχεις τη δυνατότητα να μελετήσεις επιστημονικά το Ισλάμ, τον πολιτισμό, το κοράνι και τις παραδόσεις. Επίσης έχεις τη δυνατότητα να αναπτύξεις τις γλωσσικές σου ικανότητες.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως εκπαιδευτικός και στέλεχος διάφορων οργανισμών και φορέων.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις ωστόσο διαθέτει μαθήματα που αφορούν την ισλαμική ιστορία και θεολογία, την εκμάθηση γλωσσών όπως αραβικά, αγγλικά, ελληνικά, τη μέση ανατολή, το κοράνιο, τις αβρααμικές θρησκείες κλπ. Τα μαθήματα του τμήματος είναι υποχρεωτικά και επιλεγόμενα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία και άσκηση. Συνήθως πέραν των παρακολουθήσεων απαιτείται συγγραφή εργασίας ή επιπλέον εξέταση προόδου και ασκήσεων.Για να αποκτήσει την Παιδαγωγική Επάρκεια ο φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μαθήματα παιδαγωγικού περιεχομένου συμπεριλαμβανομένου και τους μαθήματος «Πρακτική άσκησης διδακτικής».

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του τμήματος Θεολογίας – Μουσουλμανικών Σπουδών Α.Π.Θ υπάγονται κλάδο Π.Ε. 01, καθηγητών Θεολογίας. Θα έχεις το δικαίωμα να διδάξεις το Ισλάμ σε δημόσια σχολεία της Θράκης σε μουσουλμάνους μαθητές. Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου προβλέπονται από το άρθρο 53 του ν. 4115/2013.

Μεταπτυχιακά

Έχεις τη δυνατότητα εξειδίκευσης στις ισλαμικές σπουδές για να ενισχύσεις και να διευρύνεις τους μαθησιακούς και επαγγελματικούς σου προσανατολισμούς.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4