Θεολογίας – Μουσουλμανικών Σπουδών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 780
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11290
Βάση 2017
Εισακτέοι
45
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Σκοπός της κατεύθυνσης αυτής είναι να διευκολύνει τους απόφοιτους μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης να ολοκληρώσουν τις θεολογικές σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και με την ανάγκη ενός διαθρησκειακού διαλόγου.

Ως φοιτητής αυτής της κατεύθυνσης θα γνωρίσεις σε βάθος τον μουσουλμανισμό και θα έχεις τη δυνατότητα να μελετήσεις επιστημονικά το Ισλάμ, τον πολιτισμό, το κοράνι και τις παραδόσεις.  Επίσης έχεις τη δυνατότητα  να αναπτύξεις τις γλωσσικές σου ικανότητες.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

 Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως εκπαιδευτικός και στέλεχος διάφορων οργανισμών και φορέων.

4 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις ωστόσο διαθέτει μαθήματα που αφορούν την ισλαμική ιστορία και θεολογία, την εκμάθηση γλωσσών όπως αραβικά, αγγλικά, ελληνικά, τη μέση ανατολή, το κοράνιο, τις αβρααμικές θρησκείες κλπ.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του τμήματος υπάγονται κλάδο Π.Ε. 01, καθηγητών Θεολογίας. Θα έχεις το δικαίωμα να διδάξεις το Ισλάμ σε δημόσια σχολεία της Θράκης σε μουσουλμάνους μαθητές. Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου προβλέπονται από το άρθρο 53 του ν. 4115/2013.

Μεταπτυχιακά

Έχεις τη δυνατότητα εξειδίκευσης στις ισλαμικές σπουδές για να ενισχύσεις και να διευρύνεις τους μαθησιακούς και επαγγελματικούς σου προσανατολισμούς.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

237
1