επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11462
Βάση 2017
Εισακτέοι
180
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα γνωρίσεις την επιστήμη της Ορθοδόξου Θεολογίας και του Πολιτισμού του Χριστιανισμού. Θα αποκτήσεις τα προσόντα για την καλλιέργεια της θεολογικής και διεπιστημονικής έρευνας της Θεολογίας με τη Φιλολογία και άλλες επιστήμες. Θα έχεις τη δυνατότητα να λάβεις γνώσεις εκπαιδευτικού καθώς και κληρικού και θα είσαι σε θέση να στελεχωθείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις το δικαίωμα να εργαστείς στην εκκλησιαστική διακονία και στη δημόσια εκπαίδευση.

Θα μπορείς να εργαστείς ως :

 • ιερέας
 • θεολόγος – ιεροκύήρυκας
 • καθηγητής

Με άλλα λόγια θα μπορείς να εργαστείς στον εφημεριακό κλήρο και να γίνεις στέλεχος σε διάφορες υπηρεσίες εκκλησιαστικής κοινωνικής διακονίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης θα μπορείς να ασκήσεις το διδακτικό λειτούργημα στη Μέση εκπαίδευση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν εννοείται και άλλες προοπτικές για να ακολουθήσεις ως απόφοιτος αυτού του τμήματος.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις ωστόσο διαθέτει μαθήματα που αφορούν τέσσερις διαφορετικούς τομείς:

 

 • Τομέας Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας
 • Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης
 • Τομέας Δογματικής Θεολογίας. Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Δογματικής, της Συμβολικής, της Ιστορίας των Δογμάτων, της Οικουμενικής Κίνησης και της Ιστορίας της Φιλοσοφίας.
 • Τομέας Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης
 • Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας

 

Το τμήμα διαθέτει εργαστήριο παιδαγωγικής.

Ο κάθε τομέας έχει υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής.

 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του τμήματος υπάγονται κλάδο Π.Ε. 01, καθηγητών Θεολογίας. Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Θεολόγου ως εκπαιδευτικού προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/ τ.Α/1985). Επίσης, από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν αφορούν τις παρακάτω ειδικεύσεις :

 • Αγίας Γραφής
 • Πατερικής Γραμματείας και Αγιολογίας
 • Θρησκειολογίας
 • Εκκλησιαστικής Ιστορίας
 • Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας
 • Ελληνισμού και Ορθοδοξίας
 • Λειτουργικής
 • Βυζαντινής και Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης
 • Βυζαντινής Μουσικολογίας – Υμνολογίας
 • Κανονικού Δικαίου
 • Ποιμαντικής και Ποιμαντικής Ψυχολογίας
 • Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής
 • Χριστιανικής Ηθικής και Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

237
1