επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10103
Βάση 2017
Εισακτέοι
288
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα αποκτήσεις ένα σφαιρικό σύνολο γνώσεων και τις απαραίτητες δεξιότητες για την μετέπειτα επαγγελματική σου σταδιοδρομία στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων . Θα αποκτήσεις επιστημονικό τρόπο σκέψης και θα διδαχθείς μεθόδους ώστε να μπορείς να προσεγγίζεις επιτυχώς τα διάφορα επιχειρησιακά προβλήματα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να έχεις την επιλογή να εργασθείς:

 • ως επαγγελματίας λογιστής
 • ορκωτός λογιστής και ελεγκτής
 • ως οικονομικός σύμβουλος
 • υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων
 • διευθυντής προσωπικού
 • και άλλα πόστα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα.

Τέλος μπορείς να ασχοληθείς με τον κλάδο της μέσης ή ανώτατης εκπαίδευσης.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση Λογιστική – Χρηματοοικονομική θα εξειδικευτείς σε μεθόδους και τεχνικές απαραίτητες για τη λειτουργία του λογιστηρίου και τα χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων μέσω των εξής μαθημάτων: Ελεγκτική, Λογιστική Εταιριών, Διοικητική Λογιστική, Διαχείριση Κινδύνου, Χρήμα Πίστη Τράπεζες, Διεθνής Χρηματοοικονομική.

Στην κατεύθυνση αυτή δίνεται έμφαση στον τουριστικό τομέα μέσω της παρακολούθησης μαθημάτων που ειδικεύονται σε Τουριστικό Μάρκετινγκ, Τουριστική Οικονομική, Κοινωνιολογία του Τουρισμού, Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη, Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πολιτικές στον Τουρισμό, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων. 

Η κατεύθυνση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 26 του  Νόμου 4452/2017 – «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» καταργείται λόγω της ίδρυσης του τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης  του Τουρισμού. 

Στην κατεύθυνση Διοίκηση δίνεται έμφαση στην λειτουργία και τη δραστηριότητα μιας επιχείρησης μέσω των εξής τομέων: Τεχνολογική Καινοτομία και Στρατηγική, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Διοίκηση και Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ, Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο .Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από την παρακάτω νομοθεσία:

 • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις ενδεικτικά παρουσιάζονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις :

 1. Στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – EXECUTIVE MBA
 2. Στη Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑ.Μ.Ε
 3. Στον Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού
 4. Στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

860
8