επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13292
Βάση 2017
Εισακτέοι
261
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά θα αποκομίσεις ένα σύστημα γνώσεων και μεθόδων, που θα σε προάγει επιστημονικά, θα σε εξοικειώσει με τη ζωή και τη δράση των επιχειρήσεων και θα διευρύνει τους επαγγελματικούς σου προσανατολισμούς. Συγκεκριμένα οι τομείς με τους οποίους θα απασχοληθείς είναι της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Διοίκησης Παραγωγής, του Μάρκετινγκ, της Διοίκησης Προσωπικού, της Διαχείρισης Περιβάλλοντος κ.α. Στόχος του Τμήματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να εργαστείς σε πολλούς τομείς που συναποτελούν τη λειτουργία μιας επιχείρησης ανάλογα με την ειδίκευση που θέλεις να αποκτήσεις.

Η απασχόληση σου μπορεί να είναι:

 

 • Στο Δημόσιο τομέα σε Δημόσιους Οργανισμούς, Φορείς, Επιχειρήσεις και υπηρεσίες Υπουργείων. 
 • Στο Δημόσιο τομέα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Στον Ιδιωτικό Τομέα σε κάθε είδους επιχείρηση όπως Εμπορικές, Τραπεζικές, Φαρμακοβιομηχανίες, Εταιρείες Υπηρεσιών κλπ. που χρειάζονται διοικητικά στελέχη και ειδικούς πάνω στα αντικείμενα του τμήματος. 

 

 

Τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη σχολή σου είναι τα εξής:

 • Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Υπεύθυνος Marketing
 • Υπεύθυνος Οικονομικών
 • Επαγγελματίας λογιστής
 • Ορκωτός λογιστής και ελεγκτής
 • Οικονομικός σύμβουλος
 • Σύμβουλος Επιχειρήσεων
 • Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων
 • Υπεύθυνος Πωλήσεων
 • Ειδικός Ολικής Ποιότητας
 • Υπεύθυνος Logistics
 • Εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις , διακρίνεται σε μαθήματα υποχρεωτικά και κατ επιλογής τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα τέσσερα τελευταία εξάμηνα και δίνεται η δυνατότητα επιλογής τους από τρεις κατηγορίες μαθημάτων: Κατεύθυνση Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Παράγοντα, Κατεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Παραγωγής. Στόχος του τμήματος είναι:

 • Να μεταδώσει τις γνώσεις των αρχών, των θεωριών και των προβλημάτων της διοίκησης των οικονομικών μονάδων στα πλαίσια μιας ευρείας πανεπιστημιακής μόρφωσης.
 • Να μυήσει στις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη λήψη σωστών διοικητικών αποφά-σεων.
 • Να μεταδώσει την τέχνη της αποτελεσματικής διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων για την επίτευξη των παραγωγικών στόχων.
 • Να διδάξει τη μεθοδολογία της επιστημονικής μελέτης, έρευνας και ανάλυσης πολύπλοκων διοικητικών προβλημάτων.
 • Να υπογραμμίσει στους φοιτητές την κοινωνική διάσταση κάθε διοικητικού προβλήματος και απόφασης.
 • Να προετοιμάσει κατάλληλα τους φοιτητές εκείνους που φιλοδοξούν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακά επίπεδα σπουδών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο .Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από την παρακάτω νομοθεσία:

 • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις ενδεικτικά παρουσιάζονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΜΣ–ΔΕ(Master in Business Administration, M.B.A.)
 2. Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ) (Master in Business Administration – Total Quality Management, M.B.A.-T.Q.M.)
 3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Management Τουρισμού (ΠΜΣ.ΔΕ.ΜΤ) (Master’s in Business Administration – Tourism Management, M.B.A. – Tourism Management)
 4. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (ΠΜΣ.ΔΕ.Σ.) (Executive M.Β.Α.)
 5. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: “Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών” (MSc in Accounting and Control of Public Sector and Businesses).

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1209
13