επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12984
Βάση 2017
Εισακτέοι
220
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα έχεις τη δυνατότητα να γνωρίσεις τις λειτουργίες και τα τμήματα που μπορεί να περιλαμβάνει μια επιχείρηση. Η αποστολή της σχολής είναι να αναπτύξει ικανά στελέχη που θα μπορέσουν να επανδρώσουν τόσο ιδιωτικούς όσο και δημόσιους φορείς. Οι κύριοι τομείς με τους οποίους θα ασχοληθείς κατά την διάρκεια των σπουδών σου θα είναι το μάρκετινγκ, η λογιστική, τα οικονομικά, τα χρηματοοικονομικά, η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, η διοίκηση, η εφοδιαστική αλυσίδα και τα πληροφοριακά συστήματα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να εργαστείς σε πολλούς τομείς που συναποτελούν τη λειτουργία μιας επιχείρησης ανάλογα με την ειδίκευση που θέλεις να αποκτήσεις.

Η απασχόληση σου μπορεί να είναι:

 

 • Στο Δημόσιο τομέα σε Δημόσιους Οργανισμούς, Φορείς, Επιχειρήσεις και υπηρεσίες Υπουργείων. 
 • Στο Δημόσιο τομέα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Στον Ιδιωτικό Τομέα σε κάθε είδους επιχείρηση όπως Εμπορικές, Τραπεζικές, Φαρμακοβιομηχανίες, Εταιρείες Υπηρεσιών κλπ. που χρειάζονται διοικητικά στελέχη και ειδικούς πάνω στα αντικείμενα του τμήματος. 

 

 

Τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη σχολή σου είναι τα εξής:

 • Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Υπεύθυνος Marketing
 • Υπεύθυνος Οικονομικών
 • Επαγγελματίας λογιστής
 • Ορκωτός λογιστής και ελεγκτής
 • Οικονομικός σύμβουλος
 • Σύμβουλος Επιχειρήσεων
 • Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων
 • Υπεύθυνος Πωλήσεων
 • Ειδικός Ολικής Ποιότητας
 • Υπεύθυνος Logistics
 • Εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορείς να εξειδικεύσεις τη γνώση σου στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, των χρηματοοικονομικών οργανισμών και κεφαλαιαγορών, της λογιστικής εταιρικών επιχειρήσεων, των πληροφοριακών συστημάτων και του στρατηγικού μάνατζμεντ κατά κύρια βάση.

Στην κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών θα εξειδικεύσεις τη γνώση σου στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και κεφαλαιαγορές, στο μάρκετινγκ υπηρεσιών, στη διοίκηση επώνυμων προϊόντων, διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διοίκηση έργων, διαφήμιση, στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, διοίκηση ολικής ποιότητας, στη διαχείριση σχέσεων μάρκετινγκ, κοστολόγηση και λογιστική κόστους , στρατηγικό μάνατζμεντ και στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, γίνονται μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο .Το οικονομικό επάγγελμα διέπεται από την παρακάτω νομοθεσία:

 • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις ενδεικτικά παρουσιάζονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις :

 1. Στη διαχείριση του σχεδιασμού, της διαχείρισης και του έργου
 2. Στη διοίκηση και οργάνωση εκδηλώσεων και αθλητικών δραστηριοτήτων
 3. Στη διαχείριση και βιομηχανική οργάνωση
 4. Στη μηχανική και την εφοδιαστική οργάνωση
 5. Στη διοίκηση επιχειρήσεων – τουρισμού και φιλοξενίας διαχείριση.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

1152
12