επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11386
Βάση 2017
Εισακτέοι
243
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πάτρας θα έχεις τη δυνατότητα να μελετήσεις τη λειτουργία των Ελληνικών οργανισμών και της υφιστάμενης κατάστασής τους, έτσι ώστε να είσαι σε θέση να στελεχώσεις επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τοπικού, εθνικού ή πολυεθνικού χαρακτήρα μέσα στο πλαίσιο που δημιουργούν οι σύγχρονες επιστημονικό-κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να έχεις την επιλογή να εργασθείς:

  • ως επαγγελματίας λογιστής
  • ορκωτός λογιστής και ελεγκτής
  • ως οικονομικός σύμβουλος
  • υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων
  • διευθυντής προσωπικού
  • και άλλα πόστα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα.

Τέλος μπορείς να ασχοληθείς με τον κλάδο της μέσης ή ανώτατης εκπαίδευσης.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις ωστόσο η απόκτηση πτυχίου απαιτεί την επιτυχή εξέταση σε 40 μαθήματα κορμού των οποίων το περιεχόμενο σχετίζεται με την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Λογιστική-Χρηματοοικονομική, τις Οικονομικές έννοιες και το Μάρκετινγκ, και, επιπλέον είτε 8 μαθήματα επιλογής, είτε 6 μαθήματα επιλογής συν τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας. Τέλος στο Τμήμα υλοποιούνται διάφορα ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε αντικείμενα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και έχει στόχο τον εφοδιασμό σου με όλες τις απαιτούμενες γνώσεις για την επαγγελματική σου κατάρτιση ως στέλεχος επιχειρήσεων και οργανισμών.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου ως πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης των Επιχειρήσεων έχουν καθορισθεί με το Π.Δ. 584/89 (ΦΕΚ 218 τ.Α ΄/05.10.1989).

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων – (ΜΒΑ)» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  1. Μ.Δ.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ,
  2. Μ.Δ.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ,
  3. Μ.Δ.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική-Τραπεζική, (ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ)
  4. Μ.Δ.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Διεθνή Επιχειρηματικότητα.

Πανεπιστήμιο Πατρών

570
5