Ιατρικό ΣΣΑΣ Α.Π.Θ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 831
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17925
Βάση 2022
Εισακτέοι
33
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της ΣΣΑΣ Ιατρικής θα παρακολουθήσεις παράλληλα τόσο στρατιωτική όσο και ακαδημαϊκή εκπαίδευση πάνω στην Ιατρική. Η εκπαίδευση σου πάνω στην ιατρική θα γίνεται στο τμήμα ιατρικής του ΑΠΘ όπου θα έχεις την δυνατότητα να διδαχθείς ηθικές αξίες, που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος-λειτουργήματος.

Επίσης θα λάβεις όλες τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, που θα σου επιτρέψουν να διαγιγνώσκεις και να διαχειρίζεσαι αποτελεσματικά τα γενικά ιατρικά προβλήματα, τα οποία θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις μετά την αποφοίτησή σου από το Τμήμα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Μετά την αποφοίτηση σου από το Τμήμα, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα είναι 12χρόνια. Ως απόφοιτος εντάσσεσαι στις ένοπλες δυνάμεις. Ανάλογα με το σώμα, ονομάζεσαι:

  • Ανθυπολοχαγός στο Στρατό Ξηράς
  • Σημαιοφόρος στο Ναυτικό
  • Ανθυποσμηναγός στην Αεροπορία.

Ακόμη, παράλληλα με την εργασία σου στο Σώμα μπορείς να εργαστείς ως ελεύθερος επαγγελματίας στο δικό σου Ιατρείο.

12 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Οι σπουδές στη ΣΣΑΣ Ιατρική διαρκούν 6 χρόνια όσα δηλαδή και τα χρόνια φοίτησης στη Σχολή της Ιατρικής.

Ιδιαίτερα γνώρισματα της σχολής είναι ότι:

α) όλα τα έξοδα φοίτησης (διαμονή, διατροφή, βιβλία και στρατιωτικές ενδυμασίες) βαρύνουν το Δημόσιο.

β) υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

γ) οι φοιτητές λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

δ) οι άντρες έχουν απαλλαγή από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε 3 κλάδους που είναι:

– Στρατιωτική Εκπαίδευση: Αρχίζει αμέσως μετά την εισαγωγή σου στη Σχολή όπου πραγματοποιείται η βασική σου εκπαίδευση, της οποίας η διάρκεια είναι τρεις (3) εβδομάδες. Έπειτα συνεχίζεται σε ώρες που δεν επιβαρύνουν το πρόγραμμα σπουδών τις Ιατρικής

– Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση: Για την απόκτηση του πτυχίου της Ιατρικής Σχολής οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία στα υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής και να πραγματοποιήσουν εργαστηριακή και κλινική άσκηση.

Η κλινική άσκηση σε συνάρτηση με την θεωρητική διδασκαλία καλύπτουν την κλινική εκπαίδευση. Η νοσοκομειακή άσκηση στα κλινικά μαθήματα γίνεται με εισαγωγικό τρόπο στο τρίτο έτος, και αναλυτικά στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο έτος σπουδών.

Η διδασκαλία των κλινικών μαθημάτων γίνεται με βάση τη γνώση της ύλης των βασικών ιατρικών μαθημάτων, είτε μέσα στο Νοσοκομείο, είτε σε συνεργαζόμενες Δομές Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μετά από έγκριση της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στα δύο τελευταία εξάμηνα ο τελειόφοιτος εκπαιδεύεται κλινικά, ασκώντας την Ιατρική κάτω από υπεύθυνη καθοδήγηση (τρίμηνα).

– Επιμορφωτική Εκπαίδευση: Περιλαμβάνει διδασκαλίες επί θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες, προβολές ταινιών, επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς και θρησκευτικούς χώρους, εκπαιδευτικά ταξίδια. Αναλυτικά το πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής ακολουθεί παρακάτω

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι μαθητές που αποφοιτούν με επιτυχία από τη ΣΣΑΣ ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί, ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμονται (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό ή Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα). Το Σώμα Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων είναι Κοινό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Αξιωματικοί του Σώματος ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και μπορούν να υπηρετήσουν σε Μονάδες – Υπηρεσίες και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζεις οτι οι απόφοιτοι της σχολής είναι υποχρεωμένοι μετά την αποφοίτησή τους να παραμείνουν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων για 12 χρόνια.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά τη ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ είναι ίδια με αυτά της ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Τα κύρια κλάδοι μεταπτυχαικών μπορείς να επιλέξεις είναι α)Κοινωνική Ψυχιατρική β)Βιοιατρική γ) Δημόσια Υγεία δ) Μοριακή Ιατρική ε) Πληροφορική Ιατρική . Επίσης υπάρχουν μεταπτυχιακά για την απόκτηση βαθύτερης επιστημονικής γνώσεις σε όλους τις ειδικότητες της Ιατρικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4