Κτηνιατρικό ΣΣΑΣ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 841
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
18816
Βάση 2017
Εισακτέοι
1
Θέσεις εισακτέων
Ψυχοτεχνική δοκιμασία Υγειονομικές εξετάσεις Δρόμος 100μ. (17") Δρόμος 1000μ. (4' και 30") Άλμα σε ύψος (1μ.) Άλμα σε μήκος (3,60μ.) Ρίψη σφαίρας 7,275χλγ (4,40μ.)

Τι αφορά η σχολή;

Στο Κτηνιατρικό Τμήμα της ΣΣΑΣ θα διδαχθείς την Κτηνιατρική Επιστήμη και παράλληλα θα λάβεις και στρατιωτική εκπαίδευση. Η ιδιαιτερότητα του Τμήματος Κτηνιατρικής ΣΣΑΣ είναι το ότι διδάσκεσαι στο Πανεπιστήμιο όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές, και έχεις τις ίδιες υποχρεώσεις. Επιπλέον, θα λάβεις στρατιωτική και επιμορφωτική εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της Σχολής. Επίσης, υποχρεωτική είναι η διαμονή σου εντός της Σχολής και εξέρχεσαι μόνο έπειτα από άδεια του Διοικητή. Σημαντικό είναι το γεγονός πως δεν έχεις έξοδα φοίτησης και διαμονής, όπως επίσης και το ότι θα λαμβάνεις κάθε μήνα χρηματικό βοήθημα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Μετά την αποφοίτηση σου από το Τμήμα, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα είναι 10 χρόνια. Ως απόφοιτος εντάσσεσαι στις ένοπλες δυνάμεις. Ανάλογα με το σώμα, ονομάζεσαι: • Ανθυπολοχαγός στο Στρατό Ξηράς • Σημαιοφόρος στο Ναυτικό • Ανθυποσμηναγός στην Αεροπορία. Ακόμη, παράλληλα με την εργασία σου στο Σώμα μπορείς να εργαστείς ως ελεύθερος επαγγελματίας στο δικό σου ιατρείο.

10 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται στην στρατιωτική εκπαίδευση και στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι το ίδιο ακριβώς με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ. Δηλαδή αποτελείται από τα μαθήματα κορμού και τα μαθήματα επιλογής και τα μαθήματα αφορούν τους παρακάτω τομείς:

 • Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών
 • Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος
 • Λοιμωδών Νοσημάτων, Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής
 • Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως
 • Κλινικών

Επίσης, στο 7ο, 8ο, 9ο και 10ο εξάμηνο υποχρεούσαι να εφημερεύεις περιοδικά σε 24ωρη βάση τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα στα Νοσηλευτήρια των Μονάδων της Παθολογίας, της Χειρουργικής-Μαιευτικής και της Εντατικής Θεραπείας της Κλινικής των Ζώων Συντροφιάς. Μερικά από τα βασικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι: φυσιολογία, γενική ιστολογία – εμβρυολογία, ανατομική -ιστολογία. Όσο αφορά την στρατιωτική εκπαίδευση, μετά την εισαγωγή σου στη Σχολή, πραγματοποιείς τη βασική σου εκπαίδευση, της οποίας η διάρκεια είναι τρεις εβδομάδες. Η στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιείται παράλληλα με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, σε ώρες κατά τις οποίες δεν υπάρχουν Πανεπιστημιακές υποχρεώσεις. Επιπλέον, θα λάβεις και επιμορφωτική εκπαίδευση δηλαδή διδασκαλίες θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, διαλέξεις με επιστημονικό και εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο, συμμετοχή σε συζητήσεις επιστημονικών θεμάτων, διδασκαλία ξένων γλωσσών και Η/Υ. Τέλος θα συμμετέχεις σε εκπαιδευτικά ταξίδια και επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς χώρους και έδρες στρατιωτικών μονάδων.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων ονομάζεσαι, Ανθυπολοχαγός, Σημαιοφόρος ή Ανθυποσμηναγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμεσαι (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό ή Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα). Η κατανομή γίνεται με βάση κλήρωση που πραγματοποιείται στην διάρκεια των σπουδών σου, οπότε και τοποθετείσαι στην μονάδα σου. Ως απόφοιτος του Κτηνιατρικού της ΣΣΑΣ είσαι υποχρεωμένος να μείνεις στο στράτευμα 10 χρόνια.

Μεταπτυχιακά

Μετά την αποφοίτηση σου από το Τμήμα έχεις τη δυνατότητα μετεκπαίδευσης. Στο Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ λειτουργεί Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τις εξής εξειδικεύσεις:

 • Ζωοτεχνίας και Διατροφής Αγροτικών Ζώων
 • Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως
 • Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως
 • Τεχνητής Σπερματέγχυσης και Παθολογίας Αναπαραγωγής
 • Πτηνοτροφίας και Παθολογίας Πτηνών
 • Εκτροφής και Παθολογίας Χοίρων
 • Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων
 • Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων
 • Παθολογικής Ανατομικής
 • Κτηνιατρικής Παθολογίας
 • Κτηνιατρικής Χειρουργικής.

Ενδεικτικά, μερικά επιπλέον μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • MSc Wild Animal Biology
 • Animal, Dairy, Poultry sciences
 • Master’s Programme – Management of Fish and Wildlife Populations

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων