επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17950
Βάση 2022
Εισακτέοι
360
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Νομικής του Ε.Κ.Π.Α θα γνωρίσεις διάφορους κλάδους της νομικής καθώς και τις υποδιαιρέσεις τους. Θα μελετήσεις τους κλάδους του εθνικού, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, του ποινικού δικαίου, του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Επίσης, θα μελετήσεις το συνταγματικό δίκαιο, το διοικητικό δίκαιο, το αστικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο, το δικονομικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο, καθώς και την ιστορία, την κοινωνιολογία και τη φιλοσοφία του δικαίου. Σκοπός του τμήματος είναι να αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορείς να ερμηνεύεις και να εφαρμόζεις τη νομοθεσία και να συμβάλλεις στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων για την ορθή απονομή του δικαίου.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της σχολής Νομικής Ε.Κ.Π.Α μπορείς να απασχοληθείς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Οι κύριες κατηγορίες επαγγελμάτων που μπορείς να χτίσεις τη επαγγελματική σου σταδιοδρομία είναι: 

  • Δικηγόρος: σε εταιρείες ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς συμβουλεύοντας ή διευθετώντας νομικά ζητήματα σχετικά με το κλάδο εξειδίκευσης σου. 
  • Δικαστής: ως κρατικός λειτουργός, μελετώντας υποθέσεις και εξετάζοντας στοιχεία ώστε να οδηγηθεί σε ενδεχόμενη δική και υπεύθυνος για την διαδικασία εκδίκασης.
  • Εισαγγελέας: εκπροσωπώντας το δημόσιον συμφέρον μέσω της άσκησης ποινικών διώξεων κατά των παραβατών και επιβλέποντας τα δικαστήρια και τους δικαστικούς υπάλληλους.
  • Συμβολαιογράφος: παρέχοντας πιστοποιήσεις για την αυθεντικότητα εγγράφων που σχετίζονται με συναλλαγές μεταξύ ανθρώπων.
  • Καθηγητής-Εκπαιδευτικός: διδάσκοντας μαθήματα νομικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών ή άλλων επιστημών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή κατάρτισης οποιουδήποτε φορέα
  • Διπλωμάτης: Εφόσον πετύχεις στις εξετάσεις της Διπλωματικής Ακαδημίας.

 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών της Νομικής του Ε.Κ.Π.Α δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις ωστόσο τα μαθήματα που θα διδαχθείς μελετούν τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία και Θεωρία του Δικαίου, Ιδιωτικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Ποινικές Επιστήμες και Διεθνείς Σπουδές.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της Νομικής του Ε.Κ.Π.Α τα επαγγελµατικά δικαιώµατα σου ορίζονται ως εξής: Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σου απαιτείται 18µηνη άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και εφόσον πετύχεις στις σχετικές εξετάσεις εγγράφεσαι στα µητρώα δικηγόρων του δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειας σου. Την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος ρυθµίζει ο Κώδικας περί ∆ικηγόρων. Επιπλέον, υπάγεσαι στο Κλάδο Π.Ε. 14, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών για το διορισμό σου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αναλυτικότερα μπορείς να μάθεις τα επαγγελματικά σου δικαιώματα στο Ν. 4194/2013 ΦΕΚ 208/27.9.2013 που είναι ο νέος κώδικας περί Δικηγόρων. Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Δικαστή αναφέρονται στον Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και στην Κατάσταση των Δικαστικών Λειτουργών Ν.1756/1988, ΦΕΚ 35, Τεύχος Α΄.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά της Νομικής του Ε.Κ.Π.Α δίνουν περεταίρω γνώσεις σε συγκεκριμένους κλάδους του Δικαίου ώστε να μπορείς να αποκτήσεις εξειδίκευση. Ενδεικτικά μεταπτυχιακά για διαφορετικούς κλάδους είναι: 1. Α’ Ιδιωτικού Δικαίου, 2. Β’ Ιδιωτικού Δικαίου, 3. Δημοσίου Δικαίου, 4.Ιστορίας και Θεωρία Δικαίου, 5. Διεθνών Σπουδών, 6.Ποινικών Επιστημών.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1