επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16343
Βάση 2017
Εισακτέοι
117
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα ασχοληθείς με  μελέτη των πολιτικών φαινομένων: των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών. Θα αποκτήσεις τα κατάλληλα προσόντα και θα μάθεις να χειρίζεσαι τα θεωρητικά και εμπειρικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την επιστημονική ανάλυση της σύστασης και των σχέσεων των συλλογικών και των ατομικών υποκειμένων στο πλαίσιο της οργανωμένης κοινωνίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς ως πολιτικός επιστήμων, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μπορείς να απασχοληθείς στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα:

 • ως στέλεχος, εμπειρογνώμον ή σύμβουλος σε υπουργεία, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • στη νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση
 • σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς όπως Ε.Ε., Ν.Α.Τ.Ο., Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α, Ο.Α.Σ.Ε. κα
 • σε πολιτικά κόμματα, ινστιτούτα , ιδρύματα, εταιρείες δημοσκοπήσεων ή σε επιχειρήσεις δημοσίων σχέσεων
 • στα Μ.Μ.Ε.
 • σε ερευνητικά κέντρα και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
 • σε πολιτικά ιδρύματα και αντίστοιχα ερευνητικά ινστιτούτα
 • σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο χώρο των Βαλκανίων
 • σε εταιρείες συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας και δημοσκοπήσεων
 • σε εταιρείες συμβούλων και διαχείρισης έργων
 • σε ελληνικές και διεθνής μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • στο Υπουργείο Εξωτερικών , τόσο στο Διπλωματικό Σώμα όσο και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως αυτή της Διεθνούς Αναπτυξιακής συνεργασίας

 

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Τα μαθήματα προσανατολίζονται κυρίως:

 • στην περιγραφή και ερμηνεία σχέσεων, ιδεολογιών και πολιτικών
 • στους πολιτικούς θεσμούς
 • στις πολιτικές διαδικασίες και στους ανταγωνισμούς

Επίσης, σε εργαλεία και μεθόδους, που προέρχονται από ποικίλες (ποσοτικές και ποιοτικές) ερευνητικές παραδόσεις της πολιτικής επιστήμης και συναφών επιστημών. Χαρακτηριστικά μαθήματα είναι:

 • εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη
 • νεότερη ελληνική πολιτική ιστορία
 • σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία
 • πολιτικό σύστημα και κομματικοί σχηματισμοί στη σύγχρονη Ελλάδα
 • κοινωνική στατιστική
 • κράτος και δημόσιες πολιτικές

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, δηλαδή μπορείς να εργαστείς στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. Διοικητικών και / ή Οικονομικών, δηλαδή μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για την πλήρωση θέσεων διοιητικών και / ή οικονομικών.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι: 

 • Πολιτική Θεωρία
 • Πολιτική Ανάλυση
 • Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές Σπουδές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

237
1