Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 125
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15862
Βάση 2017
Εισακτέοι
126
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα ασχοληθείς με τη μελέτη και την έρευνα της Πολιτικής Επιστήμης και Πολιτικής Ιστορίας. Συγκεκριμένα, θα μελετήσεις τομείς όπως Πολιτική Θεωρία, Πολιτική Πρακτική, Πολιτική Φιλοσοφία και Ψυχολογία, Θεωρία του Κράτους και των Πολιτικών Πρακτικών, των Εμπειρικών Μεθόδων στις κοινωνικές επιστήμες.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς ως πολιτικός επιστήμων, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μπορείς να απασχοληθείς στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα:

 • ως στέλεχος, εμπειρογνώμον ή σύμβουλος σε υπουργεία, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • στη νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση
 • σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς όπως Ε.Ε., Ν.Α.Τ.Ο., Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α, Ο.Α.Σ.Ε. κα
 • σε πολιτικά κόμματα, ινστιτούτα , ιδρύματα, εταιρείες δημοσκοπήσεων ή σε επιχειρήσεις δημοσίων σχέσεων
 • στα Μ.Μ.Ε.
 • σε ερευνητικά κέντρα και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
 • σε πολιτικά ιδρύματα και αντίστοιχα ερευνητικά ινστιτούτα
 • σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο χώρο των Βαλκανίων
 • σε εταιρείες συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας και δημοσκοπήσεων
 • σε εταιρείες συμβούλων και διαχείρισης έργων
 • σε ελληνικές και διεθνής μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • στο Υπουργείο Εξωτερικών , τόσο στο Διπλωματικό Σώμα όσο και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως αυτή της Διεθνούς Αναπτυξιακής συνεργασίας

 

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο περιλαμβάνει 6 κατευθύνσεις:

 

 1. Ελληνικών και Βαλκανικών Σπουδών
 2. Ευρωπαϊκών Σπουδών
 3. Κοινωνικής και Πολιτικής θεωρίας
 4. Νεότερης Ιστορίας
 5. Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης
 6. Πολιτικών Συστημάτων

 

Προσανατολίζεται κυρίως στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Πολιτική επιστήμη, κοινωνική θεωρία, οικονομία και κοινωνία, ιστορική δημογραφία, δημοκρατία, μαθήματα δικαίου, στατιστικής ανάλυσης κα.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, δηλαδή μπορείς να εργαστείς στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. Διοικητικών και / ή Οικονομικών, δηλαδή μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για την πλήρωση θέσεων διοιητικών και / ή οικονομικών.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι: 

 1. Πολιτική Επιστήμη
 2. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
 3. Η διαδικασία συγκρότησης της Ευρώπης

Πάντειο Πανεπιστήμιο

2636
22