Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Ε.Κ.Π.Α

Κωδικός Μηχανογραφικού: 123
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14520
Βάση 2022
Εισακτέοι
204
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α θα μελετήσεις την Πολιτική Επιστήμη σε πέντε βασικές διαστάσεις: την Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, τη Διοικητική Επιστήμη, την Κοινωνική Θεωρία και την Κοινωνική Πολιτική. Θα ασχοληθείς με τις θεμελιώδεις έννοιες, τις βασικές μεθόδους και τους προβληματισμούς που διέπουν τα πολιτικά, κοινωνικά, πολιτειακά και διεθνή φαινόμενα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α μπορείς να εργαστείς ως πολιτικός επιστήμων, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μπορείς να απασχοληθείς στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα:

 • ως στέλεχος, εμπειρογνώμων ή σύμβουλος σε υπουργεία, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • στη νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση
 • σε διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς όπως Ε.Ε., Ν.Α.Τ.Ο., Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α, Ο.Α.Σ.Ε. κα
 • σε πολιτικά κόμματα, ινστιτούτα , ιδρύματα, εταιρείες δημοσκοπήσεων ή σε επιχειρήσεις δημοσίων σχέσεων
 • στα Μ.Μ.Ε.
 • σε ερευνητικά κέντρα και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
 • σε πολιτικά ιδρύματα και αντίστοιχα ερευνητικά ινστιτούτα
 • σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο χώρο των Βαλκανίων
 • σε εταιρείες συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας και δημοσκοπήσεων
 • σε εταιρείες συμβούλων και διαχείρισης έργων
 • σε ελληνικές και διεθνής μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • στο Υπουργείο Εξωτερικών , τόσο στο Διπλωματικό Σώμα όσο και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως αυτή της Διεθνούς Αναπτυξιακής συνεργασίας. 

 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Oι Τομείς του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α είναι τέσσερις:

 1. Τομέας Πολιτικής Επιστήμης
 2. Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας
 3. Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 4. Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου

O Κύκλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών καλύπτει δύο επιστημονικούς κλάδους, τις Διεθνείς Σπουδές και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές. Οι Διεθνείς Σπουδές αναφέρονται σε τρεις επιμέρους γνωστικές κατηγορίες που ερευνούν τα διεθνή φαινόμενα με την οργάνωση και τη λειτουργία της διεθνούς κοινωνίας:

 1. το Διεθνές Δίκαιο (και τους διεθνείς οργανισμούς)
 2. τις Διεθνείς Σχέσεις και
 3. τα Διεθνή Οικονομικά

Οι τομείς αυτοί  οργανώνονται με βάση τα μαθήματα των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου.

Οι Ευρωπαϊκές Σπουδές, από την άλλη μεριά, καλύπτουν το συγγενές, με τις Διεθνείς Σπουδές, θέμα της θεσμικής οργάνωσης της Ευρώπης, μέσα από τη διερεύνηση των ευρωπαϊκών οργανισμών, της ευρωπαϊκής ιστορίας (που διαμορφώνει την εικόνα της ευρωπαϊκής ταυτότητας) και τη λειτουργία των διαφόρων μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

O Κύκλος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου καλύπτει τα γνωστικά πεδία:

 • της Διοικητικής Επιστήμης
 • του Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου
 • της Δημόσιας Διοίκησης
 • της Aνάλυσης της Δημόσιας Πολιτικής
 • της Kοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης
 • της Tοπικής Aυτοδιοίκησης
 • της Περιφερειακής Aνάπτυξης
 • των Eργασιακών Σχέσεων και των Eργασιακών Θεσμών.

Mε το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών με τις παραπάνω επιστημονικές περιοχές και η κατανόηση σε βάθος των προβλημάτων και των ειδικών χαρακτηριστικών που διακρίνουν την πολιτεία, τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και γενικότερα το οργανωτικό φαινόμενο και τη δημόσια πολιτική στη σύγχρονη κοινωνία.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Οι σπουδές στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Ε.Κ.Π.Α διαιρούνται στον “κορμό” και στους επιμέρους “κύκλους σπουδών”. O κορμός καλύπτει τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα. Στα τρία πρώτα εξάμηνα τα διδασκόμενα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Στο τέταρτο εξάμηνο γίνεται εισαγωγή επιλογών προκειμένου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εξοικειωθούν με τους κύκλους σπουδών, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να επιλέξουν τη δική τους κατεύθυνση. Το τμήμα χωρίζεται σε κατευθύνσεις: 1.Πολιτική Ανάλυση 2.Κύκλος Σπουδών: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές 3.Κύκλος Σπουδών: Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιο -Επίσης, το Τμήμα είναι οργανωμένο σε Τομείς, oι Τομείς του Τμήματος είναι τέσσερις: 1. Τομέας Πολιτικής Επιστήμης 2. Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας 3. Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 4. Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, δηλαδή μπορείς να εργαστείς στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. Διοικητικών και / ή Οικονομικών, δηλαδή μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για την πλήρωση θέσεων διοικητικών και / ή οικονομικών.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μεταπτυχιακά για διαφορετικούς κλάδους είναι: 1.Διεθνείς και Ευρωπαικές Σπουδές 2.Πολιτική Ανάλυση 3.Διοικητική Επιστήμη. 

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1