επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16500
Βάση 2022
Εισακτέοι
455
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Νομικής του  Δ.Π.Θ θα έχεις τη δυνατότητα να γνωρίσεις διάφορους κλάδους της νομικής καθώς και τις υποδιαιρέσεις τους. Θα ασχοληθείς με το Εθνικό Δίκαιο, το Δημόσιο, το Ιδιωτικό, το Ποινικό, το Ευρωπαϊκό, το Διεθνές, το Συνταγματικό, το Διοικητικό, το Εργατικό και το Εμπορικό Δίκαιο. Σκοπός του τμήματος είναι να αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορείς να ερμηνεύεις και να εφαρμόζεις τη νομοθεσία και να συμβάλλεις στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων για την ορθή απονομή του δικαίου.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της σχολής μπορείς να απασχοληθείς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Οι κύριες κατηγορίες επαγγελμάτων που μπορείς να χτίσεις τη επαγγελματική σου σταδιοδρομία είναι:

  • Δικηγόρος: σε εταιρείες ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς συμβουλεύοντας ή διευθετώντας νομικά ζητήματα σχετικά με το κλάδο εξειδίκευσης σου.
  • Δικαστής: ως κρατικός λειτουργός, μελετώντας υποθέσεις και εξετάζοντας στοιχεία ώστε να οδηγηθεί σε ενδεχόμενη δική και υπεύθυνος για την διαδικασία εκδίκασης.
  • Εισαγγελέας: εκπροσωπώντας το δημόσιον συμφέρον μέσω της άσκησης ποινικών διώξεων κατά των παραβατών και επιβλέποντας τα δικαστήρια και τους δικαστικούς υπάλληλους.
  • Συμβολαιογράφος: παρέχοντας πιστοποιήσεις για την αυθεντικότητα εγγράφων που σχετίζονται με συναλλαγές μεταξύ ανθρώπων.
  • Καθηγητής-Εκπαιδευτικός: διδάσκοντας μαθήματα νομικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών ή άλλων επιστημών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή κατάρτισης οποιουδήποτε φορέα.
  • Διπλωμάτης: Εφόσον πετύχεις στις εξετάσεις της Διπλωματικής Ακαδημίας. 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών της Νομικής του  Δ.Π.Θ περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ’ επιλογής μαθήματα. Δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις και οι βασικοί πυλώνες των μαθημάτων περιγράφονται παρακάτω: 1) Το Συνταγματικό Δίκαιο που ρυθμίζει την οργάνωση του κράτους και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το διοικητικό δίκαιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και τις σχέσεις της με τους πολίτες, 2) Το Ποινικό Δίκαιο, που ρυθμίζει την εξουσία της πολιτείας για τον καθορισμό και την τιμωρία των αξιόποινων πράξεων 3) Το Αστικό Δίκαιο, που ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις, προσωπικές και περιουσιακές, μεταξύ ιδιωτών στον καθημερινό βίο τους, από την έναρξη της προσωπικότητάς τους μέχρι τη λήξη της 4) Το Εργατικό Δίκαιο, που έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών 5) Το Εμπορικό Δίκαιο που ρυθμίζει τις εμπορικές πράξεις και τις σχέσεις μεταξύ εμπόρων 6) Το Δικονομικό Δίκαιο, που καθορίζει τα όργανα και την διαδικασία απονομής της πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης 7) Το Διεθνές Δίκαιο, που αφορά στους διεθνείς οργανισμούς και στις διεθνείς έννομες σχέσεις μεταξύ κρατών αλλά και ιδιωτών καθώς 8) το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, που μελετά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της Νομικής του  Δ.Π.Θ τα επαγγελµατικά δικαιώµατα σου ορίζονται ως εξής: Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών σου απαιτείται 18µηνη άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και εφόσον πετύχεις στις σχετικές εξετάσεις εγγράφεσαι στα µητρώα δικηγόρων του δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειάς σου. Την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος ρυθµίζει ο Κώδικας περί ∆ικηγόρων. Επιπλέον, υπαγεσαι στο Κλάδο Π.Ε. 14, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών για το διορισμό σου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αναλυτικότερα μπορείς να μάθεις τα επαγγελματικά σου δικαιώματα στο Ν. 4194/2013 ΦΕΚ 208/27.9.2013 που είναι ο νέος κώδικας περί Δικηγόρων. Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Δικαστή αναφέρονται στον Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και στην Κατάσταση των Δικαστικών Λειτουργών Ν.1756/1988, ΦΕΚ 35, Τεύχος Α΄.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά της Νομικής δίνουν περεταίρω γνώσεις σε συγκεκριμένους κλάδους του Δικαίου ώστε να μπορείς να αποκτήσεις εξειδίκευση. Ενδεικτικά,  μεταπτυχιακά για διαφορετικούς κλάδους είναι: -Διεθνές Δίκαιο των Επιχειρήσεων -Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και της Εφοδιαστικής -Δίκαιο και Εγκληματολογία -Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο, διαμεσολάβηση, Διαιτησία και το δίκαιο της ενέργειας -Τραπεζικό και Δημοσιονομικό Δίκαιο -Δίκαιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κ.α. 

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1080
13