Τεχνολογίας Τροφίμων

ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων Αργοστόλι
Κωδικός Μηχανογραφικού: 546
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11698
Βάση 2017
Εισακτέοι
140
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ανήκει στο πεδίο Τεχνολογίας και Επιστήμες Μηχανικών. Συγκεκριμένα, σου δίνει τη δυνατότητα να μάθεις μεθόδους και τεχνικές βελτίωσης της επεξεργασίας, μεταποίησης, ελέγχου, πιστοποίησης, και διανομής των τροφίμων σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα. Για το σκοπό αυτό περιέχει μαθήματα που αφορούν τη χρήση βιολογικών, φυσικών, χημικών και οικονομικών αρχών, καθώς και τεχνολογιών πληροφόρησης.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων μπορείς να εργαστείς ως Τεχνολόγος Τροφίμων. Μπορείς να απασχοληθείς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Έχεις το δικαίωμα να ασχοληθείς:

 • Με την μελέτη, την έρευνα και την εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Επιστήμης Τροφίμων
 • Τη διαδικασία της συντήρησης επεξεργασίας και ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων
 • Της αξιοποίησης των υποπροϊόντων που συμμετέχουν στο βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των βιομηχανικών Τροφίμων.

Ειδικότερα, μπορείς να εργαστείς:

 • Σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες με την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων
 • Σε Υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των Τροφίμων
 • Στην εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων υλών
 • Σε εργαστήρια ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων κα.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιέχει μαθήματα επιλογής και υποχρεωτικά. Τα μαθήματα διακρίνονται σε:

 • Γενικής Υποδομής όπως Ανόργανη και Οργανική Χημεία, Μαθηματικά, Βιολογία
 • Ειδικής Υποδομής όπως Μικροβιολογία Τροφίμων, Βιοχημεία Τροφίμων, Ανάλυση Τροφίμων, Επεξεργασία Τροφίμων
 • Ειδικότητας όπως Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Οίνου και Αποσταγμάτων, Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Ελαιολάδου και Λιπαρών Υλών, Υγιεινή Ασφάλεια Τροφίμων, Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Κρέατος
 • Διοικήσεως, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών όπως Νομοθεσία Τροφίμων και Βιολογικών Προιόντων, Αρχές Λογιστικής-Κοστολογίας Τροφίμων, Οικονομική και Οργάνωση των Επιχειρήσεων Τροφίμων.
  .

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 18.36 Τεχνολόγων Τροφίμων – Διατροφής – Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος ορίζονται από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 36/7-2-92 Τεύχος Πρώτο, Άρθρο 1.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα δεν σου προσφέρει μεταπτυχιακά.
Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις είναι:
-Master of Applied Science (Food Science and Technology)
-MSc in Food Science and Technology
-MSc in Food Quality and Chemistry of Natural Products
-MSc Food Safety

ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων

9644
47