Τεχνολόγων Γεωπόνων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 760
επιστημονικό πεδίο
2ο, 3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11108
Βάση 2017
Εισακτέοι
133
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω σε όλο το φάσμα της Γεωπονικής Επιστήμης, με έμφαση στη Φυτική Παραγωγή και την Ανθοκομία και τις Θεραπευτικές Καλλιέργειες. Μέσα από τις σπουδές σου στο τμήμα θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις σχετικά με την Λαχανοκομία, την Αμπελουργία, την Ανθοκομία, την Αρχιτεκτονική τοπίου κ.α. Επιπλέον, θα μάθεις σχετικά με την φυτοπαθολογία και την εντομολογία των οπωροκηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας, την Παραγωγή φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού κ.α. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι επαγγελματικές σου δυνατότητες διαφέρουν ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξεις στο τμήμα σου στην διάρκεια των σπουδών σου.
Αν επιλέξεις την κατεύθυνση της Φυτικής παραγωγής θα μπορείς να απασχοληθείς στους εξής τομείς:

 • Aνάπτυξη και φρoντίδα των ανθoκoμικών καλλιεργειών.
 • Παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, διακίνηση και εμπoρία ανθoκηπευτικών προϊόντων.
 • Μαζικοί ψεκασμοί, απεντομώσεις και απολυμάνσεις θερμοκηπίων.
 • Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες για ζημιές της ανθoκηπευτικής παραγωγής.
 • Εμπορία θερμoκηπευτικoύ υλικού, ανθoκηπευτικών προϊόντων, καθώς και αδρανών υλικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ορμονών και αναπαραγωγικού υλικού.
 • Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ανωτέρω ειδών, καθώς και ειδικών εργαστηρίων και κάθε είδους γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό ανθoκηπευτικών εκμεταλλεύσεων και έργων πρασίνου

Αν επιλέξεις την κατεύθυνση των Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και Ανθοκομίας θα μπορείς να απασχοληθείς τόσο στον Δημόσιο τομέα (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α.) όσο και στον ιδιωτικό τομέα (σε θερμοκήπιακές επιχειρήσεις, βιομηχανίες παραγωγής αγροτικών προϊόντων, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ως ελεύθερος επαγγελματίας κ.α.).

 • Παραγωγή φυτικών προϊόντων από γεωργικές καλλιέργειες, με έμφαση στην παραγωγή λαχανοκομικών και ανθοκομικών προϊόντων.
 • Διαχείριση των προϊόντων των καλλιεργειών (τυποποίηση, πιστοποίηση, συντήρηση, διακίνηση κ.ά.).
 • Υποστήριξη σύγχρονων πιστοποιούμενων καλλιεργητικών συστημάτων, όπως Βιολογική Γεωργία, Περιβαλλοντική Διαχείριση κ.ά.
 • Εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως Βιοτεχνολογία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών κ.ά.
 • Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.
 • Εκπόνηση και εφαρμογή μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
 • Παραγωγή και διαχείριση εισροών, όπως προϊόντων φυτοπροστασίας, θρέψης και βελτίωσης εδαφών κ.α.
 • Παραγωγή και εμπορία φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας.
 • Διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων.
 • Αναλύσεις εδαφών και φυτικών ιστών.
 • Ασφάλεια της παραγωγικής διαδικασίας σε σχέση με τους καλλιεργητές, τους καταναλωτές γεωργικών προϊόντων και το περιβάλλον

Τέλος, οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν επιλέξεις θα μπορείς να εργαστείς σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Φυτικής Παραγωγής θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στις γεωργικές επιστήμες και συγκεκριμένα στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Ενδεικτικά μερικά πεδία στα οποία θα αποκτήσεις γνώσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι: 1) Λαχανοκομία 2) Αμπελουργία 3) Φυτοπαθολογία Οπωροκηπευτικών και Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας 4) Εντομολογία Οπωροκηπευτικών και Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας 

Στην κατεύθυνση των Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις και στα δύο γνωστικά αντικείμενα. Ενδεικτικά μερικά πεδία στα οποία θα αποκτήσεις γνώσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι: 1) Ανθοκομία 2) Λαχανοκομία 3) Υδροπονία 4) Καλλωπιστικά Φυτά – Αρχιτεκτονική Τοπίου

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα εργασιακά σου δικαιώματα ως απόφοιτος του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων διαφέρουν ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξεις στον Τμήμα σου:

Φυτική Παραγωγή

 • Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης εγγράφεσαι στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του υπουργείου Δημοσίων Έργων για την κατηγορία έργων πρασίνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Επιπλέον τα εργασιακά σου δικαιώματα καθορίζονται από το Π.Δ 109/89 (ΦΕΚ 47/10.2.89 τ.Α).
 • Τέλος, εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 18 Πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΤΕΙ (Κωδικός Π.Ε. 18.30 Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας-Αλιείας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Δασοπονίας, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας).

Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

 • Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης εγγράφεσαι στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του υπουργείου Δημοσίων Έργων για εξειδικευμένες εργασίες θερμοκηπευτικών κατασκευών.
 • Μπορείς επιπλέον να απασχοληθείς στην ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως κηπευτικών και ανθοκομικών καλλιεργειών που δημιουργούνται υπό κάλυψη.
 • Τέλος, εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 18 Πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΤΕΙ (Κωδικός Π.Ε. 18.30 Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας-Αλιείας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Δασοπονίας, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Γεωπονίας. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • MSc Plant Biotechnology
 • Master Engineering : Agronomy, Food, Environment
 • Animal, Dairy, Poultry sciences
 • MSc in Agricultural Economics
 • Master of Sciences in Horticulture
 • MSc Sustainable Food Systems
 • MSc in Rural Development and Agrobusiness
 • ME Biosystems & Food Engineering 

ΤΕΙ Πελοποννήσου

9209
45