Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 752
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11690
Βάση 2017
Εισακτέοι
77
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας ποτών θα αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με την καλλιέργεια , τις μεθόδους οινοποίησης αλλά και την δημιουργία ποικιλιών αμπέλου. Πιο συγκεκριμένα θα μάθεις σχετικά με την ίδρυση και καλλιέργεια αμπέλων, την επεξεργασία των υλών των γεωργικών προϊόντων που μπορούν να υποστούν αλκοολική ζύμωση καθώς και των προϊόντων απόσταξης των ζυμώσεων αυτών για την παραγωγή ποτών. Επιπλέον, θα μάθεις πως να κάνεις αναλύσεις των παραπάνω προϊόντων αλλά και πως να τα εμπορεύεσαι. Τέλος, θα μάθεις και για την οργάνωση και διαχείριση οινοποιητικών και ποτοποιητικών μονάδων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:
• Σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες ως υπεύθυνος παραγωγής, υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου ή υπεύθυνος τμήματος, στην εμπορία και την διακίνηση εξοπλισμού και πρόσθετων υλών οίνου και ποτών κ.α.
• Σε οινολογικά εργαστήρια και εργαστήρια ανάλυσης και ελέγχου ποτών.
• Στην εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας και κατασκευής για την ίδρυση νέων ή την επέκταση ήδη υπαρχόντων βιομηχανιών και βιοτεχνιών.
• Σε δικαστήρια ή άλλες υπηρεσίες ελέγχου πιστοποίησης ποιότητας και καταλληλόλητας οίνων και ποτών ως εμπειρογνώμονας.
• Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις παρά μόνο από υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθήματα γενικής υποδομής αποτελούνται από επιστήμες, οι οποίες αποτελούν την βάση για την κατανόηση της επιστήμης της Οινολογίας, όπως η Βιολογία Φυτών, η Οργανική Χημεία, η Γενική Μικροβιολογία κ.α. Επιπλέον, τα μαθήματα ειδικής υποδομής αποτελούνται από ειδικότερα επιστημονικά πεδία όπως η Μορφολογία και η Φυσιολογία Αμπέλου, η Καλλιέργεια της Αμπέλου, οι Φυσικές Διεργασίες κ.α. ενώ τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται από εξειδικευμένα μαθήματα όπως η Σύσταση και Ανάλυση Γλευκών και Οίνων, η Τεχνολογία Ζυθοποίησης και ο Ποιοτικός Έλεγχος Μπύρας, οι Τεχνολογίες Αξιοποίησης Υποπροιόντων κ.α. Τέλος, στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται μαθήματα που σχετίζονται με την οικονομία και την διοίκηση.

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Ως απόφοιτος του τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, τα επαγγελματικά σου δικαιώματα καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1697/1987 και την απόφαση του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νο 13/11-1-1994.Η περιγραφή του επαγγέλματος του οινολόγου καθορίζεται στο Π.Δ. 342/28-9-2001.
• Επιπλέον, ως απόφοιτος του τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 18.36 Τεχνολόγων Τροφίμων- Διατροφής- Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών και μπορείς να απασχοληθείς στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
• Τέλος, μετά από προσπάθειες της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) έχεις το δικαίωμα παρουσίας στις κατ’έφεση εξετάσεις δειγμάτων οίνων και ποτών ενώπιον του Γενικού Χημείου του Κράτους και του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Οινολογίας και της Τεχνολογίας Ποτών. Ενδεικτικά κάποια από τα μεταπτυχιακά που μπορείς να παρακολουθήσεις είναι:

  • VINTAGE International Master of Science: Vine, Wine and Terroir Management”
  • Master of Science in Oenology
  • Master’s In International Trade In Wine And Spirits
  • Master of Science in Wine Marketing & Management
  • Master in Food and Beverage Management
  • Επιστήμης Οίνου και Ζύθου

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

7569
36