επιστημονικό πεδίο
2ο, 4ο, 1ο, 3ο, 5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12297
Βάση 2017
Εισακτέοι
85
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να γνωρίσεις νέες μορφές οπτικοακουστικής έκφρασης, να εξερευνήσεις εφαρμογές σύγχρονης τεχνολογίας στη παραγωγή, την επεξεργασία του ήχου και της εικόνας, και νέες καλλιτεχνικές μορφές που προκύπτουν από αυτές. Αποστολή του τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει την οπτικοακουστική έκφραση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας γύρω από τις εφαρμογές της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να απασχοληθείς στους παρακάτω τομείς:

 • Ελεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία (τέχνη νέων μέσων, ψηφιακών, αναλογικών ή του συνδυασμού τους: video art, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, ψηφιακή τέχνη, τέχνη του διαδικτύου, κόμικς, animation, φωτογραφία, εικονική πραγματικότητα και προσομοίωση, Τέχνη Επαυξημένης Πραγματικότητας, κ.ά.)
 • Ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου (web design, interactive CD-ROM, DVD-ROM, web applications, δικτυακές πολυμεσικές βάσεις δεδομένων, πειραματικά πολυμέσα, video games).
 • Γραφικές Τέχνες.
 • Πολυμεσικές εκδόσεις, ηλεκτρονικός τύπος.
 • Διαφήμιση, επαγγελματική φωτογραφία.
 • Παραγωγή και εφαρμογές στον ευρύτερο πολιτισμικό τομέα με τη χρήση ψηφιακής και ηλεκτρονικής τεχνολογίας (για μουσεία, συλλογές κα).
 • Εφαρμογές στην εκπαίδευση με χρήση προσαρμοστικών συστημάτων πολυμέσων.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στηρίζεται στο τρίπτυχο: Θεωρία + Τεχνολογία + Τέχνη. Η οργανωτική δομή του Προγράμματος Σπουδών έχει τρεις Θεματικούς Τομείς, δύο οριζόντιους (Θεωρία, Τεχνολογία) και έναν κάθετο (Τέχνη), ο οποίος έχει τρεις άτυπες κατευθύνσεις (Ήχου, Εικόνας, Ήχου & Εικόνας). -Ο Θεωρητικός Θεματικός Τομέας περιλαμβάνει μαθήματα γύρω από την ιστορία και την θεωρία των οπτικοακουστικών τεχνών, την φιλοσοφία της επικοινωνίας και την σημειολογία των μέσων, την παιδαγωγική των οπτικοακουστικών μέσων, την πολιτιστική διαχείριση, καθώς και μαθηματικά και εισαγωγή στην επιστημονική μεθοδολογία. -Ο Τεχνολογικός Θεματικός Τομέας περιλαμβάνει μαθήματα γύρω από την σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία των οπτικοακουστικών μέσων, την Πληροφορική και τις εφαρμογές της. -Ο κάθετος Θεματικός Τομέας του προγράμματος σπουδών, αυτός της Τέχνης, συμπεριλαμβάνει δημιουργικά μαθήματα, όπως π.χ. Επαγγελματική Φωτογραφία, Ηλεκτρονική Μουσική, Γραφικές-Γραφιστικές Τέχνες, Μοντάζ.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Η τμήμα ξεκίνησε να λειτουργεί το 2004 και δεν έχει κατοχυρώσει ακόμα επαγγελματικά δικαιώματα. Στόχος είναι η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων ώστε να διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Ως απόφοιτος του τμήματος Τεχνών Ήχου και εικόνας μπορείς να παρακολουθήσεις μεταπτυχιακά τόσο στο ίδιο το Πανεπιστήμιο, όσο και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά τα μεταπτυχιακά που μπορείς να παρακολουθήσεις είναι:

 • Οπτικοακουστικές τέχνες στη ψηφιακή εποχή (Μεταπτυχιακό του Ιονίου Πανεπιστημίου 
 • Audio Accoustics
 • Engineering Accoustics
 • Applied Accoustics
 • Professional Sound and Video Techonology
 • Sound and Vibration

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2445
23