επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
8225
Βάση 2021
Εισακτέοι
167
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου θα αποκτήσεις τόσο θεωρητικές γνώσεις, όσο και πρακτικές τεχνικές και μεθόδους σχετικά με την τέχνη του θεάτρου. Συνδυάζεται, συνεπώς, η πρακτική με την επιστημονική μεθοδολογία ώστε να αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και καλλιτεχνική σου σταδιοδρομία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα μπορείς να εργαστείς ως:

  • εκφωνητής
  • καθηγητής δραματικής σχολής
  • θεατρολόγος
  • σεναριογράφος
  • σκηνοθέτης και ηθοποιός.

Θα έχεις τη δυνατότητα να συνεργαστείς με:

  • θέατρα
  • εκδοτικούς τύπους
  • υπουργεία
  • νομαρχίες και πολιτιστικά ιδρύματα

ως υπεύθυνοι θεατρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα ασχοληθείς πιο πολύ με την σκηνική ερμηνεία. Τα περισσότερα μαθήματα αφορούν ζητήματα σκηνικής πράξης, όπως για παράδειγμα:  «Κριτική ανάλυση παραστάσεων», «Θεατρική κριτική», «Προαισθητικές μορφές θεάτρου», «Αρχαίο θέατρο: Σκηνικός χώρος και σκηνογραφία», «Ζητήματα πρόσληψης του αρχαίου δράματος», «Αρχιτεκτονική του αρχαίου θεάτρου», «Σκηνοθετικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος».

Σε αυτήν την κατεύθυνση ασχολείσαι κυρίως με τα αντικείμενα που έχεις παρακολουθήσει στα πρακτικά εισαγωγικά μαθήματα. Η διάρθρωση της κατεύθυνσης παραστατικών τεχνών διέπεται από τις ίδιες αρχές όπως και η κατεύθυνση της θεατρολογίας. Υπάρχουν κατά κύριο λόγο δύο μαθήματα ανά αντικείμενο για την υποκριτική, την σκηνοθεσία, το χορό, την σκηνογραφία και την ενδυματολογία.  Σε περίπτωση που θέλεις περεταίρω εξειδίκευση σε αυτά τα αντικείμενα μπορείς να επιλέξεις συμπληρωματικά πρακτικά μαθήματα ελεύθερης επιλογής όπως για παράδειγμα «Σκηνοθεσία ΙΙΙ», «Υποκριτική ΙΙΙ» κα.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Κατά τα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους οι φοιτητές / φοιτήτριες αποκτούν βασική θεατρική παιδεία, ενώ κατά τα δύο τελευταία παρακολουθούν τα μαθήματα ειδίκευσης των δύο άτυπων κατευθύνσεων του τμήματος. Οι άτυπες κατευθύνσεις είναι οι εξής: 1. Κατεύθυνση Θεατρολογίας 2. Κατεύθυνση Θεατρικής Πρακτικής. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, επιλογής κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής. Για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση επτά (7) μαθημάτων και η συγκέντρωση 34 πιστωτικών μονάδων (ECTS), που εντάσσονται σε τρεις θεματικές περιοχές: α) Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής, β) Θέματα μάθησης και διδασκαλίας και γ) Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πελοποννήσου τα επαγγελματικα σου δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 125/2000 (Φ.E.K. 111/6-4-2000 τ. Α΄) και την Υπουργική Απόφαση Δ2/13934/2-3-2001 (Φ.E.K. 202/2-3-2001 τ. Β΄) . Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζεις είναι ότι μπορείς να απορροφηθείς στη μέση εκπάιδευση. Για να διοριστείς χρειάζεται να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ και εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ.91.01 Θεατρικών Σπουδών για τη συστηματική διδασκαλία μαθημάτων θεατρικής παιδείας.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά του τμήματος περιλαμβάνουν σπουδές κυρίως στη τέχνη του θέατρου ωστόσο υπάρχουν και για ψυχολογία, εκπαίδευση ή άλλες τέχνες έκφρασης. Ενδεικτικά Μεταπτυχιακά είναι τα εξής: -Δραματική τέχνη και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση και διά βίου μάθηση -Συμβουλευτική Ψυχολογία, συγκέντρωση στην δραματοθεραπεία -Από το κείμενο στη σκηνή. Το ελληνικό θέατρο σε διάλογο με το παγκόσμιο -Επαγγελματική Φωνή πράξη – Οπτική Κουλτούρα

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

2280
21