επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12124
Βάση 2017
Εισακτέοι
99
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα ασχοληθείς με την επιστήμη του θεάτρου, με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, με την έρευνα και την αναζήτηση. Θα γνωρίσεις σε βάθος το ρόλο και τη σημασία του θεάτρου στη ζωή και θα λάβεις τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική σου σταδιοδρομία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα μπορείς να εργαστείς ως:

 • εκφωνητής
 • καθηγητής δραματικής σχολής
 • θεατρολόγος
 • σεναριογράφος
 • σκηνοθέτης
 • ηθοποιός

Θα έχεις τη δυνατότητα να συνεργαστείς με:

 • θέατρα
 • εκδοτικούς τύπους
 • υπουργεία
 • νομαρχίες και πολιτιστικά ιδρύματα

ως υπεύθυνοι θεατρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις , ούτε παρέχει κάποια ειδικότητα ωστόσο τα μαθήματα του αφορούν τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 1. το αρχαίο θέατρο
 2. το νεοελληνικό θέατρο
 3. το ευρωπαικό θέατρο
 4. το μεταπολεμικό νεοελληνικό θέατρο

Γενικά, το συγκεκριμένο τμήμα είναι θεωρητικού προσανατολισμού και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο αρχαίο ελληνικό θέατρο.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος τα επαγγελματικα σου δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 125/2000 (Φ.E.K. 111/6-4-2000 τ. Α΄) και την Υπουργική Απόφαση Δ2/13934/2-3-2001 (Φ.E.K. 202/2-3-2001 τ. Β΄) αν θέλεις να τα δεις αναλυτικά.

Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζεις είναι ότι μπορείς να διοριστείς στη μέση εκπαίδευση. Για να διοριστείς χρειάζεται να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό  Α.Σ.Ε.Π. που προκηρύσσεται και αν επιτύχεις αποκτάς το Π.Ε 32, Θεατρικών Σπουδών που που σου δίνει το δικαίωμα να ασχοληθείς με τη συστηματική διδασκαλία μαθημάτων  θεατρικής παιδείας.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο
 • MA Theatre for Young Audiences

Πανεπιστήμιο Πατρών

570
5