Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 233
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17070
Βάση 2022
Εισακτέοι
94
Θέσεις εισακτέων
Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με την αρχιτεκτονική παιδεία. Θα μελετήσεις ένα ευρύ φάσμα κλιμάκων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, θα εφοδιαστείς με τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να μπορείς να διαχειριστείς με επάρκεια ζητήματα σχετικά με τη δόμηση και την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων, τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων και το σχεδιασμό του τοπίου. Επίσης, οι σπουδές στο Τμήμα θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις τις λογικές και τις στρατηγικές για την ανάπτυξη της πόλης και της περιφέρειας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως Αρχιτέκτονας Μηχανικός. Μπορείς να απασχοληθείς στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα σε:

  • υπηρεσίες, σε υπουργεία, σε οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες.
  • τεχνικές εταιρείες, στη βιομηχανία κλπ.
  • δικό τους τεχνικό γραφείο μελετών ως ελεύθερος επαγγελματίας.
  • δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητής (μετά τη φοίτηση στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή- Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης).

Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητη η άδεια, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής. Διασφαλίζει μια ευρεία και γενική αρχιτεκτονική παιδεία, που καλύπτει τον Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασμό, το Σχεδιασμό Τοπίου, τον Πολεοδομικό, Χωροταξικό και Χωρικό Σχεδιασμό, την Αποκατάσταση Κτιρίων και Συνόλων και το Σχεδιασμό Εσωτερικών Χώρων και Αντικειμένων. Σου δίνει τη δυνατότητα να εκπονείς αρχιτεκτονικές μελέτες, σου παρέχει μαθήματα χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης, σου διδάσκει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του τοπίου και ένα μεγάλο φάσμα ζητημάτων αναστύλωσης.

Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών σου περιέχει μαθήματα ιστορίας της αρχιτεκτονικής, ιστορίας της τέχνης και θεωρίας της αρχιτεκτονικής, βασικών ανθρωπογνωστικών επιστημών, καλών τεχνών κ.α. Ενδεικτικά μερικά μαθήματα είναι : Σχεδιασμός, Πολυκατοικία στην Θεσσαλονίκη, Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και ψηφιακές τεχνολογίες , Ακαδημία γραμμάτων και πολιτισμού, Διαδρομές και στάσεις, σχεδιασμός στο όριο στεριάς με θάλασσα , Φιλοσοφία της τεχνολογίας, Ιστορικά δομικά συστηματα, Στέγαστρο αναψυχής στην αυλή, Χωρικές διερευνήσεις κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ τα επαγγελματικά σου δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα σύμφωνα με  τις 11 αρχές που έχουν διατυπωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Οδηγία 2005/36/EU/7-9-2005 (https://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&from=IT ).

Για τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αρχιτεκτόνων, έχουν επικυρωθεί με νεώτερη Οδηγία 2013/55/EU/20-11-2013 (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0055&from=EL) και αναφέρονται επίσης στον Χάρτη για την Αρχιτεκτονική εκπαίδευση της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UNESCO/UIA, https://www.uia-architectes.org/webApi/uploads/ressourcefile/178/charter2017en.pdf).

 

Μεταπτυχιακά

Ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών που συντονίζεται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ προσφέρει δύο διατμηματικά προγράμματα με γνωστικά αντικείμενα την «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» και την «Αρχιτεκτονική Τοπίου», το διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα «Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού» και δύο προγράμματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, τον «Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασμό» και τον «Σχεδιασμό Αιχμής».

 Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι: 1. Architecture 2. MA Architectural Visualisation 3. MA Landscape Architecture

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4