Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

ΤΕΙ Θεσσαλίας Καρδίτσα
Κωδικός Μηχανογραφικού: 522
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
6101
Βάση 2017
Εισακτέοι
87
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα ασχοληθείς με την τεχνολογία του ξύλου και την τεχνολογία σχεδιασμού και παραγωγής του ξύλου. Συγκεκριμένα, θα έχεις τη δυνατότητα να μάθεις για το σχεδιασμό του επίπλου, την τεχνολογία του ξύλου και την τεχνολογία παραγωγής επίπλου.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως Τεχνολόγος ξύλου, Τεχνολόγος παραγωγής επίπλου και Σχεδιαστής επίπλου. Ειδικότερα, μπορείς να εργαστείς, στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα, ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως στέλεχος επιχειρήσεων του κλάδου ξύλου και επίπλου. Συγκεκριμένα, έχεις το δικαίωμα να εργαστείς εκεί όπου είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός επίπλων, η εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων παραγωγής επίπλων, η παραγωγή προϊόντων ξύλου και ξύλινων κατασκευών, η αξιολόγηση και η κοστολόγηση προϊόντων ξύλου, η επίπλωση και η διακόσμηση από ξύλου και με άλλα σχετικά του κλάδου.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.

Συγκεκριμένα, τα μαθήματα γενικής υποδομής κάνουν μια εισαγωγή στο γνωστικό πεδίο και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Μαθηματικά, Τεχνικό σχέδιο, Πληροφορική και Ελεύθερο Σχέδιο. Τα μαθήματα ειδικής υποδομής κάνουν μια εισαγωγή στα μαθήματα ειδικότητας και βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση τους. Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Ρυθμολογία επίπλου, Ποιοτικό Έλεγχο, Τεχνικό και Κατασκευαστικό Σχέδιο Επίπλου. Τα μαθήματα ειδικότητας είναι πιο εξειδικευμένα και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μαθήματα όπως Μηχανική Κατεργασία Ξύλου, Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου, Προγράμματα Εφαρμογής Εργαλειομηχανών Ξύλου και μαθήματα σχεδιασμού, όπως Σχεδιασμός Παραγωγής Επίπλου με Η/Υ, Βιομηχανικός Σχεδιασμός Επίπλου.

Τέλος, τα μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών σε βοηθούν πνευματικά και επαγγελματικά και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μαθήματα όπως Στοιχεία Οικονομίας, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνική Νομοθεσία & Ασφάλεια Εργασίας.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως Τεχνολόγος ξύλου, Τεχνολόγος παραγωγής επίπλου και Σχεδιαστής επίπλου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ως απόφοιτος μπορείς να βρεις στο Π.Δ. 97/2006 (ΦΕΚ τεύχος Α’, αριθμ. Φύλλου 98).

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή σου παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών με τίτλο:

  • Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο
  • Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

  • Μετά-Βιομηχανικό Σχεδιασμό
  • Master of Arts in Design
  • Master of Furniture Design

ΤΕΙ Θεσσαλίας

3998
27