επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15346
Βάση 2017
Εισακτέοι
135
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να γνωρίσεις τα βασικά αντικείμενα του μηχανολόγου μηχανικού. Θα ασχοληθείς με ένα ευρύ φάσμα περιοχών όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, ο σχεδιασμός μηχανών και τα συστήματα ελέγχου τεχνολογικών συστημάτων. Επίσης, θα μελετήσεις την έρευνα και ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τις δοκιμές και την παραγωγή προϊόντων και συστημάτων, την οργάνωση παραγωγής και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Μηχανικών θα μπορείς να μελετάς, ελέγχεις και επιβλέπεις την εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτίρια, οικοδομές ή βιομηχανίες. Συγκεκριμένα, θα μπορείς να εργαστείς:

  • Σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υλικού, ως κατασκευαστές μηχανολόγοι μηχανικοί.
  • Σε τεχνικά γραφεία μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών μελετών.
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας (ιδρύοντας τεχνικό γραφείο.
  • Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις (διυλιστήρια, χημικές, τροφίμων, μετάλλων κ.ά.), ως μηχανικός παραγωγής με στόχο τη βελτιστοποίηση των σύγχρονων μεθόδων παραγωγής και διοίκησης.
  • Σε δημόσιους (π.χ. νομαρχίες, περιφέρειες, υπουργεία) και ιδιωτικούς οργανισμούς ή φορείς, ως μηχανολόγοι μέσων μεταφορών.

Ως διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός, έχεις δικαίωμα υπογραφής εκπόνησης μελέτης, επίβλεψης, εκτέλεσης και λειτουργίας, καθώς και πραγματογνωμοσύνης και εκτίμησης όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται στον δεύτερο κύκλο σπουδών και διαρκεί δύο εξάμηνα. Περιλαμβάνει δώδεκα μαθήματα, έξι κοινά Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης μαθήματα για όλες τις κατευθύνσεις, δύο Επιλογής Κατεύθυνσης μαθήματα για κάθε κατεύθυνση και τέσσερα Επιλογής μαθήματα για κάθε κατεύθυνση.

Η Ενεργειακή Κατεύθυνση περιλαμβάνει τον 1ο Κύκλο : Παραγωγή και Μεταφορά Ενέργειας και τον 2ο Κύκλο : Περιβάλλον και Χρήση Ενέργειας.

Η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται στον δεύτερο κύκλο σπουδών και διαρκεί δύο εξάμηνα. Περιλαμβάνει δώδεκα μαθήματα, έξι κοινά Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης μαθήματα για όλες τις κατευθύνσεις, δύο Επιλογής Κατεύθυνσης μαθήματα για κάθε κατεύθυνση και τέσσερα Επιλογής μαθήματα για κάθε κατεύθυνση.

Η Κατεύθυνση Βιομηχανικής Διοίκησης περιλαμβάνει τον 1ο Κύκλο: Βιομηχανική Διοίκηση.

Η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται στον δεύτερο κύκλο σπουδών και διαρκεί δύο εξάμηνα. Περιλαμβάνει δώδεκα μαθήματα, έξι κοινά Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης μαθήματα για όλες τις κατευθύνσεις, δύο Επιλογής Κατεύθυνσης μαθήματα για κάθε κατεύθυνση και τέσσερα Επιλογής μαθήματα για κάθε κατεύθυνση.

Η Κατασκευαστική Κατεύθυνση περιλαμβάνει τον 1ο Κύκλο: Κατασκευές και Υλικά.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 12.04 Μηχανολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – Ναυπηγών. Αποκτάς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) έπειτα από εξετάσεις. Επίσης, μπορείς να εγγραφείς στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Κατασκευαστών (κατηγορίες Η/Μ, βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών έργων) τέσσερα και τρία χρόνια αντίστοιχα μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, αφού υποβάλεις τα αναγκαία δικαιολογητικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα επαγγελματικά σου δικαιώματα θα βρεις διαβάζοντας τον νόμο 6422/1934.

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή σου προσφέρει το ακόλουθο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων (Energy Technologies and Management)”

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

  • Mechanical Systems
  • MSc in Systems Engineering (Mechanical) & Engineering Management (Dual Award)
  • MSc Advanced Mechanical Engineering

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2074
20