επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15141
Βάση 2017
Εισακτέοι
90
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις για την κατασκευή λατομείων, υπογείων έργων, σηράγγων και άλλων ειδικών γεωτεχνικών έργων. Επιπλέον θα αποκτήσεις γνώσεις και πάνω σε άλλα θέματα όπως την φυσική και χημική κατεργασία μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών και την παραγωγή από αυτά χρήσιμων προϊόντων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών μπορείς να απασχοληθείς τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Ενδεικτικά, μπορείς να εργαστείς:

 • Σε υπηρεσίες των υπουργείων , σε δημόσιες υπηρεσίες και ινστιτούτα
 • Σε μεταλλεία και ορυχεία
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας 
 • Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητής.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Γεωπεριβάλλοντος θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις εξειδικευμένες γνώσεις στα παραπάνω επιστημονικά πεδία καθώς και στα συγγενή αντικείμενα. Ειδικότερα θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις την Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία, την Περιβαλλοντική Γεωχημεία, την Περιβαλλοντική Μεταλλευτική και Λατομική Τεχνολογία και πολλά άλλα πεδία.

Στην κατεύθυνση της Μεταλλευτικής Τεχνολογίας θα έχεις την ευκαιρία να εξειδικευτείς περισσότερο σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων που σχετίζονται με την μεταλλευτική. Ενδεικτικά, μερικοί από τους τομείς που μπορείς να εξειδικευτείς είναι: α) Υποστήριξη υπογείων έργων, β) Εφαρμοσμένη Γεωφυσική, γ) Μηχανική Πετρελαίων, δ) Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις και τεκτονική ανάλυση, ε) Μάρμαρα και βιομηχανικά ορυκτά κ.α.

Στην κατεύθυνση της Γεωτεχνολογίας θα έχεις την ευκαιρία να εξειδικευτείς περισσότερο σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων που σχετίζονται με το αντικείμενο. Ενδεικτικά, μερικοί από τους τομείς που μπορείς να εξειδικευτείς είναι: α) Μηχανική Πετρωμάτων β) Γεωστατιστική , γ) Εδαφομηχανική και στοιχεία θεμελιώσεων, δ) Εφαρμοσμένη Γεωφυσική κ.α.

Στην κατεύθυνση των Μεταλλουργικών Διεργασιών θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στο γνωστικό αντικείμενο. Ενδεικτικά μερικοί από τους τομείς με τους οποίους θα έχεις την ευκαιρία να ασχοληθείς είναι: α) Μεταλλουργία Σιδήρου β) Υδρομεταλλουργία , γ) Χημική Κινητική , δ) Σχεδιασμός Εργοστασίων Εμπλουτισμού κ.α.

Στην κατεύθυνση της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις πλήθος γνώσεων που σχετίζονται με τα παραπάνω αντικείμενα. Ενδεικτικά μερικά από τα γνωστικά πεδία με τα οποία θα ασχοληθείς στην διάρκεια των σπουδών σου είναι: α) Κεραμικά υλικά, β) Μεταλλουργία, Τεχνολογία και Έλεγχος Συγκολλήσεων, γ) Μεταλλοτεχνία δ) Βιομηχανικά κράματα κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών μπορείς να εγγραφείς στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) . Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρεις στην ιστοσελίδα www.tee.gr .
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών μεταλλείων μεταλλουργών καθορίζονται με τον Ν. 6422/1934 ( Φ.Ε.Κ. 412 Α) καθώς και άλλα μεταγενέστερα διατάγματα.
 • Επιπλέον, ως απόφοιτος, εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 12.08, Χημικών, Μηχανικών, Μεταλλειολόγων και μπορείς να διδάξεις στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.   

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Μεταλλευτικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • MS Comadis- Material Behaviour and Structural Design
 • Master in Geology and Mining Engineering
 • MSc Sustainable Construction
 • MSc in Environmental Management and Sustainability
 • Master of Engineering and Technology – Metallurgy
 • MSc in Metallurgy and Mineral Processing

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

372
3