Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου – ΤΕ Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Συγχωνεύτηκε με ΔΙ.ΠΑ.Ε)

Τι αφορά η σχολή;

Το Τμήμα περιλαμβάνει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις. Την κατεύθυνση «Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» και την κατεύθυνση «Μηχανολόγων Μηχανικών». Η κατεύθυνση που θα αναλυθεί είναι η πρώτη. Το κύριο αντικείμενο σπουδών αυτής της εισαγωγικής κατεύθυνσης του Τμήματος είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ως φοιτητής του Τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με τη μελέτη, την εξόρυξη, τη μεταφορά, την έρευνα, την παραγωγή, την επεξεργασία, την αποθήκευση, την εκμετάλλευση και την τελική τους χρήση του πετρελαίου και άλλων υδρογονανθράκων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως τεχνολόγος μηχανικός πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, μπορείς να εργαστείς στην έρευνα, στην παραγωγή – άντληση, προκατεργασία, μεταφορά και εμπορία φυσικών υδρογονανθράκων και λιπών ενεργειακών ρευστών. Επίσης, στην εφαρμογή τεχνολογικών διεργασιών , στη λειτουργία δευτερευόντων και βοηθητικών μονάδων της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ακόμα, στη διαδικασία μεταφοράς, διανομής, αποθήκευσης και εμπορίας υδρογονανθράκων κπ.  Επιπλέον, θα μπορείς να συμμετέχεις σε μελέτες και στην εκτέλεση έργων σχετικών με την ειδικότητά σου.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών χωρίζει τα μαθήματα σε Μαθήματα Γενικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικότητας και ΔΟΝΑ (Μαθήματα από τις γνωστικές περιοχές Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών) και Επιχειρηματικότητας. Επίσης, σε υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Στα πρώτα εξάμηνα τα μαθήματα είναι πιο εισαγωγικά για να δώσουν μια πρώτη γεύση στον φοιτητή περί τίνος πρόκειται. Στη συνέχεια, τα μαθήματα αυτά αναβαθμίζονται και προσθέτονται πιο ειδικά μαθήματα. Στο τελικό στάδιο είναι τα μαθήματα ειδικότητας, η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση. Ενδεικτικά μερικά από τα μαθήματα είναι: Μηχανική των ρευστών, θερμοδυναμική, χημική μηχανολογία, χημεία και τεχνολογία πετρελαίου / φυσικού αερίου, μετρολογία, χημειομετρία και ποιοτικός έλεγχος.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 17.12 Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως τεχνολόγος μηχανικός πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ειδικότερες λεπτομέρειες μπορείς να βρεις στο  Π.Δ. 87, ΦΕΚ 129/5-6-2013, άρθρο 5.

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή σου παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εκπαίδευσης με τίτλο: MSc in Oil & Gas Technology Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

  • Oil, Gas & Energy Administration Program
  • MSc Oil and Gas Engineering

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης