Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική Θεσσαλίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 369
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11825
Βάση 2022
Εισακτέοι
165
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής Θεσσαλίας με εφαρμογές στην Βιοϊατρική, θα αποκτήσεις όλες τις βασικές γνώσεις την πληροφορικής και στην πορεία να αποκτήσεις εξειδικευμένες γνώσεις της Πληροφορικής στον τομέα της Ιατρικής. Θα μάθεις για την αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων στον χώρο της Ιατρικής τεχνολογίας. του Ιατρικού φακέλου και των Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και της Έρευνας στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Βιοπληροφορική.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοιατρική μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα αλλά και στον τομέα της έρευνας. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

  • Στα νοσοκομεία (δημόσια και ιδιωτικά) ως υπεύθυνος ανάπτυξης και επίβλεψης της λειτουργίας του Νοσοκομειακού Πληροφοριακού Συστήματος, Διαχείριση Ηλεκτρονικού Αρχείου Νοσοκομείου, υπεύθυνος επιλογής ιατρικών μηχανημάτων κ.α.
  • Σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ως διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό.
  • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ως επιστημονικά υπεύθυνος σε διάφορους τομείς όπως: τηλεϊατρική, εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ιατρικές συσκευές, σχεδιασμό και έρευνα σε ερευνητικά τμήματα μεγάλων εταιρειών

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις, αλλά από υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, μαθήματα επιλογής που ανήκουν σε δύο κατευθύνσεις- την κατεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και την κατεύθυνση Πληροφορικής Υγείας και Βιοπληροφορικής- και ελεύθερα μαθήματα. Το περιεχόμενο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική έχει ως πυρήνα τα μαθήματα της Πληροφορικής, της Βιολογίας, της Βιοχημείας και της Βιοπληροφορικής.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Ως απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής Θεσσαλίας με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 44/2009 (ΦΕΚ 58 Α’), έχεις την δυνατότητα να ασχοληθείς με δραστηριότητες όπως η μελέτη, σχεδίαση, υλοποίηση κτλ σε διάφορους επιστημονικούς τομείς. • Σύμφωνα με τον Ν. 3794/09, ως απόφοιτος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 86 Πληροφορικής ΑΕΙ και μπορείς να εργαστείς στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητής.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Πληροφορικής και της Βιοϊατρικής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής: α) Master in Bio­medical and Clinical Technology β) Master in Biomedical Engineering γ) MSc in Materials Science and Nanotechnology δ) MSc Bioinformatics ε) MSc in Health Informatics

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας)

886
15