Τεχνολογίας Τροφίμων

ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα
Κωδικός Μηχανογραφικού: 715
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10869
Βάση 2017
Εισακτέοι
84
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα ασχοληθείς με την τεχνολογία τροφίμων. Δηλαδή, θα έχεις τη δυνατότητα να μάθεις τις εφαρμογές της επιστήμης και της τεχνολογίας στα τρόφιμα και συγκεκριμένα στη βελτίωση της παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, προετοιμασίας, εξέτασης και χρησιμοποίησης των τροφίμων. Επιπλέον, θα μάθεις για τη χρήση των βιολογικών, φυσικών, χημικών και οικονομικών αρχών καθώς και των τεχνολογιών πληροφόρησης.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων μπορείς να εργαστείς ως Τεχνολόγος Τροφίμων. Μπορείς να απασχοληθείς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Έχεις το δικαίωμα να ασχοληθείς με την μελέτη, την έρευνα και την εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Επιστήμης Τροφίμων και τη διαδικασία της συντήρησης επεξεργασίας και ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων, της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και συμμετέχουν στο βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των βιομηχανικών Τροφίμων.

Ειδικότερα, μπορείς να εργαστείς σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες με την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων, σε Υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των Τροφίμων, στην εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων υλών και σε εργαστήρια ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.

Συγκεκριμένα, τα μαθήματα γενικής υποδομής κάνουν μια εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο και αφορούν κυρίως επιστήμες όπως μαθηματικά, πληροφορική, φυσική, βιολογία, χημεία. Τα μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών αφορούν κυρίως τις γενικές αρχές της οικονομικής επιστήμης, την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ , τη νομοθεσία που αφορά το συγκεκριμένο επάγγελμα λα. Τα μαθήματα ειδικής υποδομής κάνουν μια προετοιμασία για τα μαθήματα ειδικότητας και περιλαμβάνουν την εισαγωγή στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων, τη μηχανική τροφίμων ,τη μικροβιολογία τροφίμων, τη βιοτεχνολογία τροφίμων και την ενόργανη ανάλυση τροφίμων. Τέλος, τα μαθήματα ειδικότητας είναι πιο εξειδικευμένα και αφορούν τη βιομηχανική μικροβιολογία, τη συσκευασία τροφίμων, την υγιεινή εργοστασίων τροφίμων, την τεχνολογία και ποιότητα λιπών, την τεχνολογία και ποιότητα κρέατος και κρεατοσκευασμάτων.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 18.36 Τεχνολόγων Τροφίμων – Διατροφής – Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος ορίζονται από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 36/7-2-92 Τεύχος Πρώτο, Άρθρο 1.

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή σου παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών με τίτλο: Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων – “Master of Science in Food Science and Technology”

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

  • Master’s Degree Programme in Food Development
  • Master in Food Technology
  • Mestrado em Qualidade e Tecnologia Alimentar
  • Master of Science in Food Technology and Human Nutrition

ΤΕΙ Αθήνας

1730
18