Τεχνολογίας Τροφίμων

ΤΕΙ Θεσσαλίας Καρδίτσα
Κωδικός Μηχανογραφικού: 739
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12591
Βάση 2017
Εισακτέοι
94
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα ασχοληθείς με την τεχνολογία και την επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη της φύσης των τροφίμων, των αιτίων που προκαλούν τις αλλοιώσεις τους και τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η επεξεργασία τους. Ειδικότερα, θα έχεις τη δυνατότητα να λάβεις γνώσεις που θα μπορείς να εφαρμόσεις στην παραγωγή, συντήρηση, συσκευασία, διανομή και χρήση ασφαλών, θρεπτικών και οργανοληπτικά αποδεκτών από τον καταναλωτή, τροφίμων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων μπορείς να εργαστείς ως Τεχνολόγος Τροφίμων.

 • Μπορείς να απασχοληθείς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
 • Έχεις το δικαίωμα να ασχοληθείς με την μελέτη, την έρευνα και την εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Επιστήμης Τροφίμων και τη διαδικασία της συντήρησης επεξεργασίας και ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων, της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και συμμετέχουν στο βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των βιομηχανικών Τροφίμων.
 • Ειδικότερα, μπορείς να εργαστείς σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες με την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων, σε Υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των Τροφίμων, στην εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων υλών, σε εργαστήρια ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών.

 • Τα μαθήματα γενικής υποδομής κάνουν μια εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο και αφορούν κυρίως επιστήμες όπως μαθηματικά, πληροφορική, φυσική, βιολογία, χημεία.
 • Τα μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών αφορούν τον πνευματικό και επαγγελματικό προσανατολισμό του φοιτητή και περιλαμβάνει τις γενικές αρχές της οικονομικής επιστήμης, την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη νομοθεσία που αφορά το συγκεκριμένο επάγγελμα.
 • Τα μαθήματα ειδικής υποδομής εισάγουν τον φοιτητή στα μαθήματα ειδικότητας και περιλαμβάνουν την εισαγωγή στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων, τη μηχανική τροφίμων ,τη μικροβιολογία τροφίμων, τη βιοτεχνολογία τροφίμων και την ενόργανη ανάλυση τροφίμων.
 • Τα μαθήματα ειδικότητας είναι πιο εξειδικευμένα και αφορούν τη βιομηχανική μικροβιολογία, τη συσκευασία τροφίμων, την υγιεινή εργοστασίων τροφίμων και την τεχνολογία και ποιότητα λιπών.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 18.36 Τεχνολόγων Τροφίμων – Διατροφής – Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος ορίζονται από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 36/7-2-92 Τεύχος Πρώτο, Άρθρο 1.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα δεν σου προσφέρει μεταπτυχιακά.

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις είναι:

 •  Master of Applied Science (Food Science and Technology)
 • MSc in Food Engineering
 • Professional Master in Food Hygiene
 • Master in Food Science and Technology

ΤΕΙ Θεσσαλίας

3998
27