επιστημονικό πεδίο
2ο, 3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16587
Βάση 2017
Εισακτέοι
216
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Γεωπονίας θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Επιπλέον θα μάθεις πως να αξιοποιείς αποτελεσματικότερα τις εισροές με σκοπό την αύξηση της προσόδου από την καλλιέργεια φυτών και την εκτροφή αγροτικών ζώων. Τέλος, το τμήμα σου παρέχει όλες τις επιστημονικές γνώσεις ώστε να μπορείς να σχεδιάζεις και να εφαρμόζεις προγράμματα σύγχρονης και καινοτόμου αγροτικής πολιτικής με στόχο την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ποιοτικών αγροτικών προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης και πάντοτε εντός του πλαισίου της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Γεωπονίας μπορείς να εργαστείς ως γεωπόνος τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα μπορείς να απασχοληθείς:

 • Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 • Στους ΟΤΑ
 • Σε ερευνητικά κέντρα
 • Σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
 • Ως εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια και ως ακαδημαϊκός στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Ως Ιδιωτικός Υπάλληλος σε βιομηχανίες τροφίμων, σε καταστήματα γεωργικών φαρμάκων, εργαστήρια, φυτώρια κ.α.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας την δική σου επιχείρηση (π.χ. κατάστημα γεωργικών φαρμάκων, φυτώριο κ.α.)
 • Ως γεωπόνος μελετητής, εφόσον περάσουν 4 χρόνια από την λήψη του πτυχίου σου και καταθέσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα βρεις στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ. οπότε και γίνεσαι μελετητής με πτυχίο Α’τάξης. Μετά την λήψη του πτυχίου, μπορείς να συμμετάσχεις σε δημοπρασίες, να εκπονείς μελέτες και προκηρύξεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχουν 27 κατηγορίες μελετών σύμφωνα με το Π.Δ. 541/78 και μπορείς να επιλέξεις μέχρι δύο από τις παρακάτω κατηγορίες:
 1. Κατ. 22 – Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες
 2. Κατ. 23 – Γεωργικές Μελέτες (Γεωργοοικονομικές-Γεωργοτεχνικές Εγγείων Βελτιώσεων, Γεωργο- κτηνοτροφικές, Προγραμματισμού, Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων)
 3. Κατ. 25 – Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου
 4. Κατ. 27 – Μελέτες Περιβαλλοντικές

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες μπορείς να βρεις στην ιστοσελίδα της Ένωσης Γεωπόνων Μελετητών Ελλάδας – Συμβούλων Επιχειρήσεων: www.geoponoimeletites.gr. “

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση αυτή θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις ευρύτερες γνώσεις πάνω σε πολλά γνωστικά αντικείμενα της φυτικής παραγωγής. Η κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνει 3 τομείς και κάθε μία από αυτές επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Οι τομείς είναι: Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου( Φυσιολογία, Οικοφυσιολογία, Βιοτεχνολογία κ.α.) , Φυτοπροστασίας και Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας. 

Στην κατεύθυνση της Ζωικής Παραγωγής θα αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην διατροφή, τη γενετική βελτίωση, την αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων και την ιχθυοκομία. Επιπλέον, σε αυτή την κατεύθυνση σου δίνεται η δυνατότητα για εξειδίκευση σε αντικείμενα όπως η διατροφή αγροτικών ζώων και το περιβάλλον, η φυσιολογία πέψης και ο μεταβολισμός η τεχνολογία ζωοτροφών, οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην αναπαραγωγή και διατροφή των αγροτικών ζώων, η φυσιολογία αναπαραγωγής, η διαχείριση βοσκοτόπων, η γενετική βελτίωση των αγροτικών ζώων, τα συμβατικά και ολοκληρωμένα συστήματα ζωικής παραγωγής, η εφαρμογή πληροφορικής στη ζωική παραγωγή, η διαχείριση της βιοποικιλότητας, η γενετική των υδρόβιων ζωικών οργανισμών.

Στην κατεύθυνση της Αγροτικής Οικονομίας θα έχεις την ευκαιρία να κατανοήσεις την σχέση της οικονομικής επιστήμης και επιχειρηματικότητας με τον αγροτικό τομέα. Στην διάρκεια των σπουδών σου θα μάθεις πως μπορείς να αντιμετωπίζεις τα οικονομικά προβλήματα που προκύπτουν από την αγροτική δραστηριότητα. Επιπλέον θα σου δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στο αγροτικό επιχειρείν ώστε μελλοντικά αν ενδιαφέρεσαι να ασχοληθείς με αυτόν τον πολύ σημαντικό τομέα της οικονομίας μας.

Στην κατεύθυνση της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις πάνω στο πεδίο της βιομηχανικής επεξεργασίας – μεταποίησης και συντήρησης- της γεωργικής παραγωγής και της παραγωγής τροφίμων. Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αντικείμενα που θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις στην κατεύθυνση αυτή είναι η επεξεργασία και μηχανική τροφίμων, η χημεία και η φυσικοχημεία τροφίμων, η μικροβιολογία, η ασφάλεια και η υγιεινή τροφίμων, η βιοχημεία και η διατροφή του ανθρώπου και η οινολογία και οι τεχνολογίες βιομηχανικής μεταποίησης των προϊόντων. Έτσι πέρα από την γενική γεωπονική παιδεία, μετά το πέρας της κατευθύνσεις θα αποκτήσεις ειδικές δεξιότητες που αφορούν τον σχεδιασμό διεργασιών επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων, την οργάνωση των γραμμών παραγωγής, τη χημική, φυσικοχημική, βιοχημική και μικροβιολογική ανάλυση καθώς και τον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων και ποτών, τη θρεπτική αξία των τροφίμων και συστατικών τους και την περιβαλλοντικά φιλική και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση ενέργειας, νερού και βιομηχανικών αποβλήτων.

Στην κατεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής θα σου δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθείς με ένα μεγάλο πλήθος ερευνητικών αντικειμένων. Ενδεικτικά κάποια από τα αντικείμενα τα οποία θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι οι επιστήμες και η μηχανική του νερού και των υδάτινων πόρων, η εδαφολογία και η διαχείριση των εδαφικών πόρων και η γεωργική μηχανολογία και ενέργεια στην γεωργία. Επομένως, από αυτή την κατεύθυνση, πέρα από την γενική γεωπονική παιδεία αποκτάς εξειδικευμένες δεξιότητες στην διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων για την αύξηση και προστασία της γεωργικής παραγωγής, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση έργων γεωργικού ενδιαφέροντος, τη διαχείριση των γεωργικών μηχανημάτων και την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και των εδαφών.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως Γεωπόνος μπορείς να εγγραφείς στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( υποχρεωτικά βάσει του Ν. 1474/84- ΦΕΚ 128/Α/1984).
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων καθορίζονται από το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 / 29.12.2000). 

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Γεωπονίας. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master in Agricultural Businesses
 • MSc Sustainable Crop Production : Agronomy For the 21st Century
 • MSc in Animal Science
 • Master of Natural and Applied Sciences
 • Master in Natural Resources Management and Ecological Engineering
 • Master of Science in Food Technology and Human Nutrition

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

237
1