Βιοτεχνολογίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 325
επιστημονικό πεδίο
2ο, 3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17508
Βάση 2017
Εισακτέοι
99
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Βιοτεχνολογίας θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και να εμβαθύνεις στον ραγδαία αναπτυσσόμενο και σύνθετο επιστημονικό κλάδο της επιστήμης αυτής. Θα γνωρίσεις την συνεισφορά της Βιοτεχνολογίας στους τομείς της υγείας, της βιομηχανίας, της διατροφής, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής της σύγχρονης κοινωνίας. Στόχος του τμήματος είναι να καλύψει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στους παραπάνω τομείς. Τέλος θα αποκτήσεις ένα ολοκληρωμένο βιολογικό και τεχνολογικό υπόβαθρο ώστε να έχεις όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική σου σταδιοδρομία. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Βιοτεχνολογίας έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς ως βιοτεχνολόγος τόσο στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στον δημόσιο. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

 • Σε γεωργικές βιομηχανίες
 • Σε εταιρείες παραγωγής, κατασκευής, διακίνησης και εμπορίας γεωργικών εφοδίων
 • Στην εργαστηριακή έρευνα σε θέματα που αφορούν τα γεωπονικά συστήματα
 • Σε εταιρείες υποστήριξης βιοτεχνολογικών εργαστηρίων
 • Σε εργαστήρια έρευνας,ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου
 • Σε εταιρείες εμπορίας προϊόντων βιοεπιστημών
 • Σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα 

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις αλλά περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ’επιλογής μαθήματα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα (π.χ. Φυσική, Βιολογία Κυττάρου, Γενετική, Μοριακή Βιολογία κ.α.) σου δίνουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα χρειαστείς στην Βιοτεχνολογία. Τα μαθήματα επιλογής σου δίνουν την δυνατότητα να διαμορφώσεις το πρόγραμμα σπουδών σου ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου και τις μελλοντικές σου ανάγκες σε εξειδίκευση. Το τμήμα σου δίνει την δυνατότητα να εξειδικευτείς σε αντικείμενα όπως η Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, η Βιολογική Γεωργία και Πιστοποίηση Γεωργικών Συστημάτων, η Κλινική και Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία και πολλά άλλα. Το πρόγραμμα σπουδών συμπληρώνεται από εκπαιδευτικές εκδρομές, πρακτική άσκηση αλλά και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που αποτελεί προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Τμήματος Βιοτεχνολογίας έχεις αρχικά τις ίδιες επαγγελματικές προοπτικές των Γεωπόνων.
 • Ως Γεωπόνος μπορείς να εγγραφείς στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( υποχρεωτικά βάσει του Ν. 1474/84- ΦΕΚ 128/Α/1984). Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων καθορίζονται από το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 / 29.12.2000).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Βιοτεχνολογίας και της Γεωπονίας. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master in Agronomy ( Integrated Plant Protection)
 • Master Engineering: Agronomy, Food, Environment
 • Master in Agricultural Sciences and Technologies
 • Master of Geodesy and Cartography, Specialty Geoinformatics
 • Master in Food System Management (Clamem – Foodsys)
 • MSc in Sustainable Agriculture and Food Security
 • MSc in Molecular Biotechnology

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1460
14