Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π

Κωδικός Μηχανογραφικού: 225
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14140
Βάση 2022
Εισακτέοι
51
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών θα ασχοληθείς με τοπογραφικές και κτηματογραφικές μελέτες. Θα έχεις τη δυνατότητα να συλλέγεις, επεξεργάζεσαι και να παρουσιάζεις στοιχεία του περιβάλλοντος. Θα μάθεις να προσδιορίζεις θέσεις πάνω στη γη, να αποτυπώνεις εκτάσεις, να χαρτογραφείς μικρότερες ή ευρύτερες περιοχές, να αναλύεις και να οργανώνεις το χώρο. Το Τμήμα προσανατολίζεται γύρω από τρεις τομείς, τον τομέα τοπογραφίας, τον τομέα γεωγραφίας και περιφερειακού σχεδιασμού και των τομέα έργων υποδομής και αγροτικής ανάπτυξης.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως αγρονόμος και τοπογράφος μηχανικός. Ως Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός μπορείς να ασχοληθείς ως:

  • Iδιώτης Mελετητής μελετών για λογαριασμό του Δημοσίου, Nομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
  • Oργανισμών Tοπικής Aυτοδιοικήσεως, Nομαρχιακών Aυτοδιοικήσεων, Δημοσίων Eπιχειρήσεων (O.Σ.E., Δ.E.H., O.T.E. κ.λπ.)
  • Kατασκευαστής (εργολάβος) έργων που προγραμματίζονται και εκτε¬λούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα N.Π.Δ.Δ., O.T.A., N.A., δημό¬σιους οργανι¬σμούς, δημόσιες επιχειρήσεις κ.λπ.
  • Iδιωτικός υπάλληλος σε Mελετητή ή σε Γραφείο Mελετών.
  • Iδιωτικός υπάλληλος σε κατασκευαστή δημοσίων έργων (εργολάβο).
  • Yπάλληλος στο δημόσιο, στα N.Π.Δ.Δ., στους O.T.A., στη N.A. κ.λπ.
  • Eκπαιδευτικος στη μέση, στην ανώτερη και στην ανωτάτη εκπαίδευση.
  • Eρευνητής.
  • Eλεύθερος επαγγελματίας (μελετητής ή/και κατασκευαστής ιδιωτικών έργων κ.λπ.).

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά και κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τους τομείς:

-ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ: Που έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μεθόδων, τεχνικών και εφαρμογών για τη συλλογή, συστηματική παρακολούθηση, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία, χαρτογράφηση, αποθήκευση και διαχείριση των μετρητικών και ποιοτικών στοιχείων που συγκροτούν το χώρο και το φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: Που έχει ως αντικείμενο την ανάλυση, επεξεργασία και απόδοση ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών.

-ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και την κατασκευή έργων της υπαίθρου που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου.

Επίσης, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τις εμβαθύνσεις:

-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ( Δίνεται έμφαση σε θέματα τοπογραφίας μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων τόσο θεωρητικών όσο και τεχνολογίας)

– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ–ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δίνεται έμφαση σε θέματα ανάπλασης και οργάνωσης του αστικού και υπεραστικού χώρου)

– ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (Δίνεται έμφαση στη μελέτη της οδικής υποδομής και στη λειτουργική αξιολόγησή της)

– ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Δίνεται έμφαση σε θέματα τεχνογνωσίας σχετικής με την ανάπτυξη και διαχείριση των υδατικών πόρων)

Ενδεικτικά μερικά από τα μαθήματα είναι:

Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία, Μαθηματική Ανάλυση , Παραστατική και Προοπτική Γεωμετρία, Εισαγωγή στην Πληροφορική , Προγραμματιστικές Τεχνικές, Βάσεις Δεδομένων, Αρχές Γεωπληροφορικής, Φυσική Γεωγραφία & Περιβάλλον, Γεωγραφία και Ανάλυση του Χώρου, Μηχανική Ρευστών, Σχεδιασμός Συγκοιν. Έργων – Οικονομικά Στοιχεία κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 12, Μηχανικών (Κωδικός: Π.Ε. 1210, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων), δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός.

Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ορίζονται από τον Ν. 4663/1930 (Φ.Ε.Κ. 149 Α).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

1. Περιβάλλον και Ανάπτυξη

2. Γεωπληροφορική

-Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι: 1. Ingénieur “Matériaux et Mécanique” 2. MSc in Electrical Engineering.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

384
2