Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 225
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14220
Βάση 2017
Εισακτέοι
99
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών θα ασχοληθείς με τοπογραφικές και κτηματογραφικές μελέτες. Θα έχεις τη δυνατότητα να συλλέγεις, επεξεργάζεσαι και να παρουσιάζεις στοιχεία του περιβάλλοντος. Θα μάθεις να προσδιορίζεις θέσεις πάνω στη γη, να αποτυπώνεις εκτάσεις, να χαρτογραφείς μικρότερες ή ευρύτερες περιοχές, να αναλύεις και να οργανώνεις το χώρο. Το Τμήμα προσανατολίζεται γύρω από τρεις τομείς, τον τομέα τοπογραφίας, τον τομέα γεωγραφίας και περιφερειακού σχεδιασμού και των τομέα έργων υποδομής και αγροτικής ανάπτυξης.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως αγρονόμος και τοπογράφος μηχανικός.

Ως Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός μπορείς να ασχοληθείς ως:

 • Iδιώτης Mελετητής μελετών για λογαριασμό του Δημοσίου, Nομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
 • Oργανισμών Tοπικής Aυτοδιοικήσεως, Nομαρχιακών Aυτοδιοικήσεων, Δημοσίων Eπιχειρήσεων (O.Σ.E., Δ.E.H., O.T.E. κ.λπ.)
 • Kατασκευαστής (εργολάβος) έργων που προγραμματίζονται και εκτε¬λούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα N.Π.Δ.Δ., O.T.A., N.A., δημό¬σιους οργανι¬σμούς, δημόσιες επιχειρήσεις κ.λπ.
 • Iδιωτικός υπάλληλος σε Mελετητή ή σε Γραφείο Mελετών.
 • Iδιωτικός υπάλληλος σε κατασκευαστή δημοσίων έργων (εργολάβο).
 • Yπάλληλος στο δημόσιο, στα N.Π.Δ.Δ., στους O.T.A., στη N.A. κ.λπ.
 • Eκπαιδευτικος στη μέση, στην ανώτερη και στην ανωτάτη εκπαίδευση.
 • Eρευνητής.
 • Eλεύθερος επαγγελματίας (μελετητής ή/και κατασκευαστής ιδιωτικών έργων κ.λπ.).

10 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά και κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 3 τομείς:

 1. Τομέας Τοπογραφίας: έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μεθόδων, τεχνικών και εφαρμογών για τη συλλογή, συστηματική παρακολούθηση, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία, χαρτογράφηση, αποθήκευση και διαχείριση των μετρητικών και ποιοτικών στοιχείων που συγκροτούν το χώρο και το φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.
 2. Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού: έχει ως αντικείμενο την ανάλυση, επεξεργασία και απόδοση ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών.
 3. Τομέας Έργων υποδομής και αγροτικής ανάπτυξης:  έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και την κατασκευή έργων της υπαίθρου που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου.

 

Επίσης, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 3 εμβαθύνσεις: Τοπογραφίας: ( Δίνεται έμφαση σε θέματα τοπογραφίας μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων τόσο θεωρητικών όσο και τεχνολογίας)

 • Περιφερειακού – Αστικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (Δίνεται έμφαση σε θέματα ανάπλασης και οργάνωσης του αστικού και υπεραστικού χώρου)
 • Συγκοινωνιακής Τεχνικής:  (Δίνεται έμφαση στη μελέτη της οδικής υποδομής και στη λειτουργική αξιολόγησή της)
 • Διαχείρισης Υδατικών Πόρων: (Δίνεται έμφαση σε θέματα τεχνογνωσίας σχετικής με την ανάπτυξη και διαχείριση των υδατικών πόρων)


Ενδεικτικά μερικά από τα μαθήματα είναι: Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία, Μαθηματική Ανάλυση , Παραστατική και Προοπτική Γεωμετρία, Εισαγωγή στην Πληροφορική , Προγραμματιστικές Τεχνικές, Βάσεις Δεδομένων, Αρχές Γεωπληροφορικής, Φυσική Γεωγραφία & Περιβάλλον, Γεωγραφία και Ανάλυση του Χώρου , Μηχανική Ρευστών, Σχεδιασμός Συγκοιν. Έργων – Οικονομικά Στοιχεία κ.α.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 12, Μηχανικών (Κωδικός: Π.Ε. 1210, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων), δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός.

Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ορίζονται από τον Ν. 4663/1930 (Φ.Ε.Κ. 149 Α).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη
 • Γεωπληροφορική


Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Ingénieur “Matériaux et Mécanique”
 • MSc in Electrical Engineering

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

372
3