Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 227
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12580
Βάση 2022
Εισακτέοι
78
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ θα ασχοληθείς με ένα ευρύ πεδίο των γεωεπιστημών και εφαρμογών του Μηχανικού σε διάφορες κλίμακες, που αφορούν έργα γεωδαισίας, τοπογραφίας, κτηματολογίου, φωτογραμμετρίας, χαρτογραφίας, συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων.

Το τμήμα είναι διαρθρωμένο σε 3 τομείς:

•Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας

•Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας

•Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως αγρονόμος και τοπογράφος μηχανικός. Ο Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός μπορεί να ασχοληθεί ως:

  • Iδιώτης Mελετητής μελετών για λογαριασμό του Δημοσίου, Nομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Oργανισμών Tοπικής Aυτοδιοικήσεως, Nομαρχιακών Aυτοδιοικήσεων, Δημοσίων Eπιχειρήσεων (O.Σ.E., Δ.E.H., O.T.E. κ.λπ.)
  • Kατασκευαστής (εργολάβος) έργων που προγραμματίζονται και εκτε¬λούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα N.Π.Δ.Δ., O.T.A., N.A., δημό¬σιους οργανι¬σμούς, δημόσιες επιχειρήσεις κ.λπ.
  • Iδιωτικός υπάλληλος σε Mελετητή ή σε Γραφείο Mελετών.
  • Iδιωτικός υπάλληλος σε κατασκευαστή δημοσίων έργων (εργολάβο).
  • Yπάλληλος στο δημόσιο, στα N.Π.Δ.Δ., στους O.T.A., στη N.A. κ.λπ.
  • Eκπαιδευτικος στη μέση, στην ανώτερη και στην ανωτάτη εκπαίδευση.
  • Eρευνητής.
  • Eλεύθερος επαγγελματίας (μελετητής ή/και κατασκευαστής ιδιωτικών έργων κ.λπ.).

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά και κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 3 τομείς: -Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας -Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας -Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων Ενδεικτικά μερικά από τα μαθήματα είναι: Ανάλυση Παρατηρήσεων GPS, Γεωδαιτική αστρονομία, Yδρογραφία και θαλάσσια γεωδαισία Γεωπληροφορική, Eπιστήμη και Tεχνολογία του A.T.M., Tοπογραφικά ‘Oργανα και Mέθοδοι Mετρήσεων, Mαθηματικά, Φυσική, Σήματα και φασματικές μέθοδοι στη γεωπληροφορική , Eισαγωγή στη Xαρτογραφία, Ψηφιακή επεξεργασία τηλεπισκοπικών εικόνων, Eκτιμήσεις αξιών ακινήτων, Eισαγωγή στην οικονομία του χώρου, Oικονομική των μεταφορών , Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων , Διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 12, Μηχανικών (Κωδικός: Π.Ε. 1210, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων), δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός. -Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ορίζονται από τον Ν. 4663/1930 (Φ.Ε.Κ. 149 Α).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

1. Γεωπληροφορική

2.Τεχνικές & Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίασμό & Διαχείριση του Χώρου.

3.  Υδατικοί πόροι

4. Σχεδιασμός και διαχείριση βιώσιμων υποδομών και συστημάτων. 

5. Σχεδιασμός και Διαχείριση βιώσιμων υποδομών και συστημάτων

-Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι: 1. Masters in Textile Materials Engineering 2. MSc in Electrical Engineering. 

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4