Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 779
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14445
Βάση 2017
Εισακτέοι
45
Θέσεις εισακτέων
Ελεύθερο Σχέδιο Γραμμικό Σχέδιο

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων θα ασχοληθείς με αρχιτεκτονική παιδεία. Θα μελετήσεις την ιστορία, θεωρία και τεχνική του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού καθώς και τη Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτηρίων και Οικιστικών συνόλων, τον Αστικό Σχεδιασμό και Αστική Ανάπλαση, τον Σχεδιασμό Εσωτερικού Χώρου, Τοπίου και Αντικειμένου.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς ως Αρχιτέκτονας Μηχανικός. Μπορείς να απασχοληθείς στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα σε:

 • υπηρεσίες, σε υπουργεία, σε οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες.
 • τεχνικές εταιρείες, στη βιομηχανία κλπ.
 • δικό τους τεχνικό γραφείο μελετών ως ελεύθερος επαγγελματίας.
 • δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητής (μετά τη φοίτηση στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή- Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης).

Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητη η άδεια, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής. Σου παρέχει γνώσεις για τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 1. Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασμό,
 2. Σχεδιασμό Τοπίου,
 3. Πολεοδομικό, Χωροταξικό και Χωρικό Σχεδιασμό,
 4. Αποκατάσταση Κτιρίων και Συνόλων,
 5. Σχεδιασμό Εσωτερικών Χώρων και Αντικειμένων.

Ενδεικτικά, μερικά μαθήματα είναι :  Ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός , Χωρικές Αναπαραστάσεις, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και των Τεχνών, Δομικές Tέχνες, Eπινόηση & Eφαρμογή, Θεωρίες Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού, Αρχιτεκτονική και Δίκαιο, Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός & Υλοποίηση Δομικών Συστημάτων.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος τα επαγγελματικά σου δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 125/2000 (Φ.E.K. 111/6-4-2000 τ. Α΄) και την Υπουργική Απόφαση Δ2/13934/2-3-2001 (Φ.E.K. 202/2-3-2001 τ. Β΄) αν θέλεις να τα δεις αναλυτικά. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζεις είναι ότι μπορείς να διοριστείς δε μέση εκπαίδευση. Για να διοριστείς χρειάζεται να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. που προκηρύσσεται και αν επιτύχεις αποκτάς το Π.Ε 32, Θεατρικών Σπουδών που που σου δίνει το δικαίωμα να ασχοληθείς με τη συστηματική διδασκαλία μαθημάτων θεατρικής παιδείας.

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει το ακόλουθο μεταπτυχιακό:  Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός.

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • MSc in Architecture
 • MA Architectural Visualisation
 • MA Landscape Architecture

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

650
6