Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π

Κωδικός Μηχανογραφικού: 246
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15820
Βάση 2022
Εισακτέοι
140
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με τις βασικές επιστήμες δηλαδή τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Μηχανική, την Πληροφορική και θα λάβεις τα κατάλληλα εφόδια για να είσαι ικανός να αντιμετωπίσεις τα πολύπλοκα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια επίλυσης των διαφόρων δραστηριοτήτων. Θα εκπαιδευτείς σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, όπως Μαθηματικά, Φυσική, Μηχανική, Πληροφορική, Φιλοσοφία, Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης, Οικονομικές Επιστήμες, Δίκαιο, Ξένες Γλώσσες κ.α. και με τις βασικές επιστήμες που θεμελιώνουν τις σύγχρονες τεχνολογικές ανάγκες.

Από το πέμπτο εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν μια από τις ακόλουθες δυο κατευθύνσεις: Κατεύθυνση Μαθηματικών Εφαρμογών, Κατεύθυνση Φυσικών Εφαρμογών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π θα μπορείς να εργαστείς:

 • ως Φυσικός ή Μαθηματικός
 • Στη διδασκαλία και και την ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Μηχανικής και των εφαρμογών τους.
 • στη στελέχωση τμημάτων έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανιών, εταιρειών και τραπεζών ως σύμβουλος επιχειρήσεων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα,
 • στην ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων, στην ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών εργαλείων,
 • στην αξιοποίηση στοχαστικών μοντέλων για τη μελέτη προβλημάτων,
 • στη λήψη αποφάσεων και οργάνωση της παραγωγής.
 • στην εισαγωγή σύγχρονων εφαρμογών των Μαθηματικών και της Φυσικής σε όργανα, στον ευρύτερο Τομέα της Υγείας, στη μελέτη της δομής και των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων ευρέος φάσματος υλικών
 • Μπορείς να συμμετέχεις σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για πρόσληψη διπλώματος για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση του Μαθηματικού Εφαρμογών, έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο και να μάθεις για την Μαθηματική Μοντελοποίηση, τα Υπολογιστικά Μαθηματικά, την Εφαρμοσμένη Στατιστική, τις Στοχαστικές Διαδικασίες, τα Οικονομικά Μαθηματικά, την Υπολογιστική Μηχανική και τις εφαρμογές της Μηχανικής. Η κατεύθυνση του Μαθηματικού Εφαρμογών περιλαμβάνει τις παρακάτω ροές: Εφαρμοσμένη Ανάλυση Στατιστική Μαθηματικά Πληροφορικής Εφαρμοσμένη Μηχανική – Υπολογιστική Προσομοίωση

Στην κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με τις τεχνολογίες αιχμής όπως νέα Τεχνολογικά Υλικά, Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ, Ηλεκτρονική Φυσική, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Φυσική Συμπυκνωμένης ύλης, Βιοϊατρικές εφαρμογές της Φυσικής, Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική.

Η κατεύθυνση του Φυσικού Εφαρμογών περιλαμβάνει τις παρακάτω ροές:

 • Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη
 • Σωματίδια Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ Προηγμένα Τεχνολογικά
 • Υλικά Μηχανική των Υλικών
Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 03 Μαθηματικών και Π.Ε. 04 Φυσικών Επιστημών. Αν έχεις επιλέξει την κατεύθυνση Μαθηματικού εντάσσεσαι στο Π.Ε. 03 και αν έχεις επιλέξει την κατεύθυνση Φυσικών Εφαρμογών εντάσσεσαι στο Π.Ε. 04.01. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 226, στις παραγράφους 1.α και 1,β του Πρ. Διατάγματος 199.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων προσδιορίζονται αναλυτικά στο ΠΔ199/2007(Φ.Ε.Κ.226/14-9-2007). Η δυνατότητα συμμετοχής των διπλωματούχων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για πρόσληψη διδασκόντων Β’θμιας εκπαίδευσης, κατοχυρώνεται με το Ν.3687 («Θέματα του προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο Α’ Θέματα Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 159/1-8-2008, τ. Α’).

Η δυνατότητα για επαγγελματική απασχόληση των ακτινοφυσικών στο χώρο των Νοσοκομείων διευθετήθηκε με την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2στ. οικ. 2073/20.4.1983 υπ. Απόφ. («Καθορισμός προσόντων για την επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσοκομείων που δημοσιεύθηκεστο ΦΕΚ 532/23.3.2009»). 

Με την από 23/2/2019 απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), οι διπλωματούχοι της ΣΕΜΦΕ απέκτησαν το δικαίωμα να εγγράφονται ως μέλη στο ΤΕΕ. Στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 5/10/2019, αποφασίστηκε, με μεγάλη πλειοψηφία, η προσωρινή ένταξη των Διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ στην κύρια ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Ήδη, οι απόφοιτοι της ΣΕΜΦΕ εγγράφονται στο ΤΕΕ με τον τίτλο του «Μηχανικού των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών». Αναμένεται η εκκίνηση των διαδικασιών, με ευθύνη του ΤΕΕ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των «Μηχανικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών».

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα  Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

1. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες

2. Μαθηματική Προτυποποίηση στις Σύγχρονες Επιστήμες και την Οικονομία

3.Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

4. Μικρο-Συστήματα και Νανο-Διατάξεις

5. Εφαρμοσμένη Μηχανική

6. Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας

7.Λογική και τη Θεωρία Αλγορίθμων.

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι: 1.Master in Applied Mathematics and Informatics 2.MSc Applied Mathematics.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

384
2