Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Συγχωνεύτηκε με ΔΙ.ΠΑ.Ε)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα ασχοληθείς με τη μελέτη και έρευνα σχετικά με την παραγωγή, επεξεργασία και εκμετάλλευση του πετρελαίου και λοιπών υδρογονανθράκων. Πρόκειται για το μοναδικό Τμήμα στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα με τη συγκεκριμένη κατεύθυνση και έχει σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών και τη δημιουργία επιστημόνων με εξειδικευμένες δεξιότητες κάνοντας την ειδοποιό διαφορά για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος θα έχεις αποκτήσει τις απαιτούμενες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ως Τεχνολόγος Μηχανικός Πετρελαίου ώστε να μπορείς να δραστηριοποιηθείς επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος είτε αυτοδύναμα, ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως τεχνικός ή διοικητικός υπεύθυνος ή στέλεχος δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα ως Τεχνολόγος Μηχανικός Πετρελαίου μπορείς να δραστηριοποιηθείς επαγγελματικά στα εξής αντικείμενα:

 • Στη έρευνα για την αναζήτηση, τον εντοπισμό και την εκτίμηση των αποθεμάτων των φυσικών ενεργειακών ρευστών (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κλπ) και συγκεκριμένα στις δραστηριότητες:
 1. Γεωλογική και κοιτασματολογική έρευνα (μελέτη, συλλογή και επεξερ­γασία δεδομένων, εργαστηριακή επεξεργασία) τόσο στην αρχική φάση όσο και κατά την γεωτρητική έρευνα (γεωλογικός έλεγχος κατά τη διάτρηση).
 2. Γεωφυσική έρευνα (επιφανείας και φρεατίου γεωτρήσεως-LOGGING) (εργασίες πεδίου, επεξεργασία δεδομένων).
 3. Γεωτρητική έρευνα (σχεδιασμό, εκτέλεση, επίβλεψη, συλλογή και επεξεργασία και εκτίμηση δεδομένων)
 4. Παράλληλες δράσεις νομοθετικής, οικονομοτεχνικής και περιβαλλοντικής φύσεως
 • Στο σύνολο της δραστηριότητος για την παραγωγή άντληση, κατά περίπτωση -προκατεργασία, μεταφορά και εμπορία φυσικών υδρογονανθράκων και λοιπών ενεργειακών ρευστών.
 • Ακόμη έχεις τη δυνατότητα να εργασθείς είτε στον Δημόσιο τομέα σε Υπηρεσίες των Υπουργείων Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Βιομηχανίας, Εμπορίου, Περιβάλλοντος κ.ά., στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ), σε κρατικά διυλιστήρια κ.α. , είτε σε εταιρείες μεταφοράς και αποθήκευσης πετρελαίου και λοιπών καυσίμων υλών, σε βιομηχανίες πετροχημικών και κατεργασίας πλαστικών υλών.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα περιλαμβάνει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις οι οποίες επιλέγονται πριν από την εγγραφή στο Τμήμα. Την κατεύθυνση «Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» και την κατεύθυνση «Μηχανολόγων Μηχανικών». Οι εισαγωγικές αυτές κατευθύνσεις είναι απόρροια των μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Παιδείας από το καλοκαίρι 2013 με την παράλληλη λειτουργία του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου με το Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ. Στο αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υπάρχουν κοινά μαθήματα και μαθήματα των δύο κατευθύνσεων. Το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης των Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου είναι ιδιαίτερο, διότι παρέχει γνώση σε όλο το φάσμα των υδρογονανθράκων. Από την έρευνα, εξόρυξη, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση έως την τελική τους χρήση. Οι τομείς που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών είναι ο τομέας Έρευνας και Παραγωγής Φυσικών Υδρογονανθράκων και βασικής Μηχανολογίας ,ο τομέας Χημείας και Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων, Μηχανολογίας και Εξειδικευμένης Υποδομής και τέλος ο τομέας Μηχανολόγων Μηχανικών.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος τα επαγγελματικά σου δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί βάσει του Π.Δ. 657-Φ.Ε.Κ. 227/24.10.70, τεύχος Α’, το αναφερόμενο στα «Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών».

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. Στη μηχανική πετρελαίου και φυσικού αερίου
 2. Στη μηχανική υδρογονανθράκων και υπεράκτιων κατασκευών
 3. Πετρελαίου δεξαμενή γεωεπιστημών
 4. Στη χημική μηχανική

Επίσης, το Τμήμα παρέχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο MSc in Oil & Gas Technology.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης