επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14675
Βάση 2022
Εισακτέοι
95
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Ε.Κ.Π.Α θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με την εκπαίδευση και την αγωγή παιδιών που βρίσκονται στην προσχολική ηλικία. Συγκεκριμένα, θα αποκτήσεις τα κατάλληλα εργαλεία που θα σου επιτρέψουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων, την ανάλυση των πολλαπλών παραγόντων (ψυχολογικών, κοινωνικών, παιδαγωγικών) που διαμορφώνουν τη σχολική πραγματικότητα και την οργάνωση της παιδαγωγικής πρακτικής.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς ως νηπιαγωγός, στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς. Επίσης, μπορείς να εργαστείς:

 • σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί
 • σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί
 • ως παιδαγωγοί σε φορείς και οργανισμούς
 • σε νοσοκομεία για παιδιά
 • σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
 • σε παιδικές κατασκηνώσεις
 • σε εκδοτικούς οίκους για συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων
 • στα παιδικά χωριά SOS
 • στη παραγωγή παιδικών εκπομπών
 • σε ιδρύματα παιδικής πρόνοιας
 • σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης
 • σε ΚΔΑΠ.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Ε.Κ.Π.Α περιλαμβάνει δέκα υποχρεωτικές ενότητες μαθημάτων και τρεις προαιρετικές. Οι υποχρεωτικές ενότητες είναι οι εξής: Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Μεθοδολογία , Εκπαίδευση στις Θετικές Επιστήμες, Αγωγή στις Τέχνες, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία , Πρακτικές Ασκήσεις στην Εκπαίδευση και την Έρευνα, Ξένη Γλώσσα, Θεματικές Εβδομάδες Οι τρεις προαιρετικές ενότητες αφορούν τη δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, παρακολούθησης ενός μαθήματος σε άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ και αναγνώρισης άλλης ξένης γλώσσας.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Ε.Κ.Π.Α εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 60 Νηπιαγωγών, δηλαδή παρέχεται η δυνατότητα εργασίας σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, σε παιδικούς σταθμούς και παιδότοπους, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ), σε ιδρύματα παιδικής πρόνοιας κ.α. Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Τμήματος με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) ή στη Σχολική Ψυχολογία εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς να εργαστείς στην ειδική αγωγή, σε Νηπιαγωγεία ΕΑΕ, σε τμήματα ένταξης και παρέμβασης και ως παράλληλη στήριξη. (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Ε.Κ.Π.Α σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά: 1. Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα 2.Ειδική Αγωγή 3. Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία 4. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση 5. Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία -Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι: 1.Master of Education – Teaching and Learning – Early Childhood Education 2. MA Pre-school and Out-of-school Pedagogy: Early Childhood Education 3. Master of Science in Educational Studies.

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1