επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14195
Βάση 2017
Εισακτέοι
106
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του ΤΕΑΠΗ θα έχεις τη δυνατότητα της παιδαγωγικής κατάρτισης ώστε να ασχοληθείς με την εκπαίδευση και την αγωγή παιδιών που βρίσκονται στην προσχολική ηλικία. Συγκεκριμένα, θα αποκτήσεις τα κατάλληλα εργαλεία που θα σου επιτρέψουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών φαινομένων, την ανάλυση των πολλαπλών παραγόντων (ψυχολογικών, κοινωνικών, παιδαγωγικών) που διαμορφώνουν τη σχολική πραγματικότητα και την οργάνωση της παιδαγωγικής πρακτικής.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς ως νηπιαγωγός, στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς. Επίσης, μπορείς να εργαστείς:

 • σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί
 • σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί
 • ως παιδαγωγοί σε φορείς και οργανισμούς
 • σε νοσοκομεία για παιδιά
 • σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
 • σε παιδικές κατασκηνώσεις
 • σε εκδοτικούς οίκους για συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων
 • στα παιδικά χωριά SOS
 • στη παραγωγή παιδικών εκπομπών
 • σε ιδρύματα παιδικής πρόνοιας
 • σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει δέκα υποχρεωτικές ενότητες μαθημάτων και τρεις προαιρετικές. Οι υποχρεωτικές ενότητες είναι οι εξής: Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Μεθοδολογία , Εκπαίδευση στις Θετικές Επιστήμες, Αγωγή στις Τέχνες, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία Πρακτικές Ασκήσεις στην Εκπαίδευση και την Έρευνα, Ξένη Γλώσσα, Θεματικές Εβδομάδες Οι τρεις προαιρετικές ενότητες αφορούν τη δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, παρακολούθησης ενός μαθήματος σε άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ και αναγνώρισης άλλης ξένης γλώσσας.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 60 Νηπιαγωγών, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως νηπιαγωγός, στη δημόσια η ιδιωτική εκπαίδευση, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε νηπιαγωγεία ή παιδικούς σταθμούς.
-Ειδικότερα, ως απόφοιτος του Τμήματος και με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση(ΕΑΕ) εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, που σημαίνει ότι μπορείς εργαστείς στη ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σύμφωνα με το νόμο 3699/08 ΦΕΚ 199, 2/10/2008).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

 • Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Ειδική Αγωγή
 • Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία και
 • Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία.

Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master of Education – Teaching and Learning – Early Childhood Education
 • MA Pre-school and Out-of-school Pedagogy: Early Childhood Education
 • Master of Science in Educational Studies

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

247
2