Φιλοσοφίας Πατρών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 102
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10220
Βάση 2022
Εισακτέοι
153
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Το Τμήμα Φιλοσοφίας Πατρών έχει ως σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με το περιεχόμενο της επιστήμης της φιλοσοφίας και της διάδοσής της, την προβολή της ελληνικής φιλοσοφικής διανόησης και την αξιολόγηση των συνεπειών της επιστήμης αυτής στο κοινωνικό σύνολο και το άτομο.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν την επιστημονική δυνατότητα ενασχόλησής τους με την καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας δια της διδασκαλίας και της έρευνας, καθώς και την καλλιέργεια, ανάπτυξη και μετάδοση της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας και του πολιτισμού.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν την επιστημονική δυνατότητα να απασχολούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

  • Στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, ως καθηγητές για τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με την επιστήμη τους και ως στελέχη αυτής.
  • Σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργεία, Νομαρχιακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς, πολιτιστικούς οργανισμούς, πολιτιστικά ιδρύματα, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης, ιδρύματα με μορφωτική και πολιτισμική δράση, εκδοτικούς οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ως στελέχη, σύμβουλοι και επιμορφωτές σε αντικείμενα της επιστήμης τους, συμβάλλοντας με επιστημονική επάρκεια και δημιουργικά στην καλλιέργεια και διάδοση της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας και του πολιτισμού.
  • Σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως Υπηρεσίες, Νοσηλευτικά Κέντρα, Ερευνητικά Κέντρα και επιχειρήσεις των οποίων το αντικείμενο άπτεται ζητημάτων εφαρμοσμένης ηθικής ως στελέχη, σύμβουλοι και επιμορφωτές.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Φιλοσοφίας Πατρών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Τα μαθήματα σπουδών είναι προσανατολισμένα στην Επιστήμη της Φιλοσοφίας. Τα μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Σου δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων άλλων επιστημονικών πεδίων και συμμετοχής σε ένα πρακτικό εργαστήριο πληροφορικής. Επίσης, έχεις  τη δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας που αντικαθιστά συγκεκριμένο αριθμό κατ΄ επιλογήν μαθημάτων φιλοσοφίας και τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης. Ενδεικτικά, μερικά από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών σου είναι: Νεότερη πολιτική φιλοσοφία, Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη, Αρχαία ελληνική ηθική και πολιτική φιλοσοφία, Νεότερη ηθική φιλοσοφία, Αναλυτική Φιλοσοφία, Αρχαία φιλοσοφία , Ερμηνευτική –Φαινομενολογία, Αριστοτέλης, Γνωσιοθεωρία – μεταφυσική κα.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του τμήματος Φιλοσοφίας Πατρών υπάγονται στον Κλάδο Π.Ε. 02 Φιλολόγων, κατά το Νόμο 3577/2007 (Φ.Ε.Κ. 130/8.06.2007, τ. Α΄, άρθρο 26, παράγραφος 3), δηλαδή στον κλάδο των φιλολόγων, και, συνεπώς, μπορούν να συμμετέχουν στους αντίστοιχους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Δεν μπορείς να ασκήσεις το επάγγελμα του ψυχολόγου, ακόμα και αν έχεις επιλέξει την κατεύθυνση της ψυχολογίας. Επίσης, δεν έχεις το δικαίωμα να διοριστείς ως δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ακόμα και αν έχεις επιλέξει την κατεύθυνση της παιδαγωγικής.

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη φιλοσοφία από το 2007 από το οποίο απονέμονται τίτλοι σε δύο κατευθύνσεις: Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική, Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία. Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι: 1. Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία, 2. MA in Ancient Philosophy,κλπ. 

Δια Βίου Μάθησηη

Προσφέρεται πληθώρα σεμιναρίων και επιμορφώσεων σχετικά με τον κλάδο.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Πατρών

587
6